Firmy môžu aj v tomto roku podporiť neziskové organizácie 2 % dane

0 402

Bratislava 30. marca (TASR) – Firmy môžu aj v tomto roku podporiť neziskové organizácie. Časť zaplatenej dane môžu poukázať len tým, ktoré Notárska komora (NK) SR zaradila do zoznamu prijímateľov na rok 2015. Právnické osoby môžu poukázať časť dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného je osem eur a maximálne v prospech všetkých môžu poukázať spolu 1,5 % alebo 2 % z dane.

Sumu zodpovedajúcu 1,5 % dane môže poukázať firma, ktorá v roku 2014 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2015, zvyčajne do 31. marca 2015, nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel. Ak darovala, môže poukázať až 2 % z dane, pričom samotný dar nie je viazaný na prijímateľa zo zoznamu prijímateľov, ale môže byť poskytnutý akejkoľvek neziskovej organizácii na verejnoprospešný účel.

Daňovník, ktorý chce poukázať podiel zaplatenej dane, nemôže mať povolenie platenia dane v splátkach. Zoznam prijímateľov podielu zaplatenej dane je zverejnený na www.notar.sk, obsahuje všetky potrebné údaje o prijímateľoch. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy v prospech prijímateľov. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovej stránke NK SR www.notar.sk a na www.rozhodni.sk.