premiér SR Robert Fico minister hospodárstva SR TomᚠMalatinský pracovníci fabriky

Oficiálne spustenie prevádzky spoloènosti Railway Casted Components, ktorá bude vyrába odliatky pre železnièný priemysel v Prakovciach (okres Gelnica) 7. novembra 2013. Na otvorení prevádzky sa zúèastnil predseda vlády SR Robert Fico, druhý z¾ava aj minister hospodárstva SR TomᚠMalatinský, celkom v¾avo poèas rozhovoru s pracovníkmi fabriky. FOTO TASR – Milan Kapusta