Finančníci: Prílišná regulácia zhorší situáciu klientov

0 578
ilustračné foto. TASR/AP

Bratislava – Úloha finančných sprostredkovateľov je pre kvalitu trhu finančných produktov nezastupiteľná, a prináša benefity najmä klientom bánk a poisťovní. Tvrdí sa v stanovisku Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP), ktoré dnes poskytla TASR.

AFISP preto považuje prvotný návrh novely zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve z dielne Ministerstva financií (MF) SR za priestor pre začatie diskusie, ktorej výsledkom by mala byť kvalitná legislatíva. V tejto diskusii nesmú okrem sprostredkovateľov chýbať ani finančné inštitúcie.

„Prvotný návrh tak, ako ho predstavilo MF SR, je samozrejme pre náš sektor veľmi tvrdý, ale vnímame ho ako návrh, ktorý bude predmetom odbornej diskusie. Túto diskusiu chceme a budeme viesť najmä s cieľom udržať úroveň klientskych výhod, ktorých garantom sú vo vzťahu ku trhu finančných produktov často najmä finanční sprostredkovatelia,“ uvádza v stanovisku generálna tajomníčka AFISP Darina Huttová.

AFISP zároveň zastáva názor, že práve silní a odborne dobre pripravení finanční sprostredkovatelia vytvárajú na trhu priestor pre väčšiu konkurenciu medzi poisťovňami a bankami, keď umožňujú aj menším hráčom prienik na trh, čím vytvárajú zdravé konkurenčné prostredie, z ktorého ťažia najmä klienti.

Podľa Huttovej každý kto využil služby finančného sprostredkovateľa vie, ako výhodné a pre neho komfortné podmienky mu takýto sprostredkovateľ dokázal vyjednať a aký klientsky komfort si počas trvania vybraného finančného produktu užíva, nakoľko úloha sprostredkovateľa nekončí podpisom produktu, ale plným servisom počas celej doby jeho trvania. AFISP sa chce teraz sústrediť na odbornú diskusiu a chce do nej vniesť všetky racionálne a históriou overené fakty.

Ministerstvo financií SR pripravuje v súlade s programovým vyhlásením vlády novelu zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Cieľom, ako uvádza rezort na svoje webovej stránke, je posilnenie profesionalizácie finančných agentov a ich dlhodobejšie pôsobenie na finančnom trhu. Navrhované zmeny by mali zvýšiť transparentnosť a prehľadnosť nákladov finančných sprostredkovateľov a zároveň ochrániť spotrebiteľov na finančnom trhu. Rezort chce dosiahnuť, aby na trhu finančného sprostredkovania pôsobili iba kvalitní odborníci, ktorí budú v prvom rade sledovať záujmy klientov a poskytovať im odborné služby.

Medzi najdôležitejšie zmeny patrí zavedenie limitov na odmeny finančných sprostredkovateľov a zmeny v ich vyplácaní. Toto opatrenie sa dotkne tak jednotlivcov, ktorí klientom sprostredkovávajú produkty poisťovní alebo bánk, ale aj subjektov, ktorí v rámci svojho podnikania ponúkajú alebo poskytujú úvery alebo pôžičky.

Navrhovaná úprava má za cieľ zabezpečiť väčšiu stabilitu a sleduje obmedzenie neodôvodnených presunov klientov z jednej banky do druhej, kde hlavným motívom je získanie provízie, pričom záujmy spotrebiteľa sú často druhoradé. Zároveň dôjde k zmene pri vyplácaní provízií v čase. Rozloženie provízie v určitej časovej lehote výrazne zredukuje počty tzv. „jednorazových“ finančných agentov, ktorí  uzavrú len niekoľko zmlúv vo svojom najbližšom okolí a svoju činnosť následne skončia.

Zmeny si vyžaduje aj oblasť zodpovednosti za škodu a spresnenie pravidiel pri konflikte záujmov. Novela prináša aj nové pravidlá výpočtu odkupnej hodnoty a reguláciu daňových nákladov pri finančnom sprostredkovaní.

Materiál bude ešte predmetom odborných diskusií so zástupcami všetkých dotknutých sektorov finančného trhu. Účinnosť novely sa predpokladá od roku 2018 s prechodnými obdobiami pre niektoré ustanovenia.