Finanční profesionáli pociťujú zhoršenie firemnej etiky na Slovensku

0 573
Ilustračné foto. TASR/AP

Bratislava 28. júna (TASR) – Firemná etika sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom na Slovensku zhoršila. Skonštatovali to v prieskume finanční profesionáli zo Slovenska. Na prieskume s názvom „Etika v biznise a zodpovednosť účtovníkov a finančných profesionálov“ sa zúčastnilo 480 respondentov zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska, medzi ktorými boli zastúpení finanční riaditelia i manažéri popredných firiem z rôznych odvetví. Asociácia certifikovaných účtovníkov (ACCA), ktorá prieskum realizovala, považuje etické správanie firiem za jednu z kľúčových hodnôt.

„Dôležité je, aby si uvedomili, aké následky môže mať neetické správanie, a to nielen voči obchodným partnerom a inštitúciám, ale aj vlastným zamestnancom. Pre ACCA je integrita jednou z kľúčových hodnôt. Kladieme preto vysoký dôraz na etické správanie našich členov a napomáhame im pri riešení akýchkoľvek etických dilem, s ktorými sú vo svojej praxi konfrontovaní,“ povedala Kateřina Benešová, riaditeľka ACCA pre Českú republiku, Slovensko, Maďarsko.

Zhoršenie firemnej etiky v prieskume uviedlo až 37 % respondentov zo Slovenska, etickú dilemu muselo riešiť 19 % z nich. Išlo o rozpory medzi verejným záujmom, záujmom zamestnávateľa a osobným záujmom. Týkali sa väčšinou vykazovania finančných výsledkov, stanovovania daňových povinností alebo tiež podmienok a postupov pri verejných zákazkách. V súvislosti so závažnými dilemami vo firme prijalo zodpovednosť zo spomínaných 19 % necelých 5 % finančných profesionálov (oproti 17 % v Českej republike a 32 % v Maďarsku) a rozhodlo sa tak rozviazať svoj pracovný pomer so zamestnávateľom z dôvodu riešenia morálneho problému. Približne podobný počet zamestnancov musel potom nedobrovoľne odísť z rovnakého dôvodu. Naopak, tretina opýtaných (29 %), ktorí boli konfrontovaní s morálnym problémom, prijala po vzájomnej diskusii stanovisko svojho zamestnávateľa a nadriadených a prispôsobila sa tak požiadavkám firmy. Na porovnanie v Českej republike pristúpilo k tomuto kroku len 17 %.

Dôveryhodnosť je naďalej najdôležitejšou vlastnosťou správneho finančného riaditeľa, nasleduje práve etika, respondenti však kládli dôraz aj na profesionálne technické zručnosti účtovníkov. Vo viac než polovici prípadov (52 %) firma ustúpila názorom finančných manažérov.

Profesia účtovníka si povesť vylepšila. Zhoršené postavanie vo firme pociťuje tento rok už len 19 % slovenských finančných profesionálov oproti 26 % z roku 2014. Nepatrne sa zvýšil počet respondentov, ktorí nepociťujú žiadne zmeny, je ich 54 % (oproti minuloročným 48 %). Zlepšené postavenie vo firme, ktoré môže byť okrem iného spôsobené oživením ekonomiky, pocítilo 12 %, teda rovnako ako vlani.