Fafrák & Fafrák žiada investičnú pomoc 76.994 eur, vytvorí 10 miest

0 772
Ilustračné foto. TASR/AP

Bratislava – Firma Fafrák & Fafrák, v.o.s., žiada od štátu investičnú pomoc 76.994 eur na rozšírenie výrobnej kapacity, a to vo forme dotácie na dlhodobý hmotný majetok a vo forme príspevku na vytvorenie nových pracovných miest. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý je v pripomienkovom konaní.


Cieľom investičného zámeru je rozšírenie výroby existujúceho podniku priemyselnej výroby zameraného na piliarsku výrobu. „Investičný zámer s oprávnenými nákladmi v nominálnej výške 139.990 eur sa má zrealizovať v tomto roku. V priamej súvislosti s investičným zámerom žiadateľ vytvorí 10 nových pracovných miest do konca roka 2017,“ priblížil rezort hospodárstva.

Požadovaná investičná pomoc spĺňa podľa MH SR definičné znaky investičnej pomoci, cieľom ktorej je rozšírenie výroby existujúceho podniku priemyselnej výroby zameraného na piliarsku výrobu a vytvorenie nových pracovných miest v lokalite Betliar, v okrese Rožňava.

Okres Rožňava bol podľa zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov k prvému dňu kalendárneho roka, v ktorom bol investičný zámer doručený Ministerstvu hospodárstva SR, najmenej rozvinutým okresom.

Fafrák & Fafrák, v.o.s., Betliar vznikla v roku 1992. Predmetom jej činnosti je najmä piliarska výroba a impregnácia dreva, ako aj veľkoobchod a maloobchod s drevom a výrobkami z dreva.