Eurostat: Zamestnanosť v EÚ vlani vzrástla na 72,2 %

TASR/Oliver Ondráš

Zamestnanosť ľudí vo veku 20 až 64 rokov v Európskej únii (EÚ) dosiahla vlani nový vrchol 72,2 % po 71,1 % v roku 2016, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat.

Deväť členských štátov už splnilo európsky strategický cieľ programu Europe 2020 dosiahnuť minimálne 75-% zamestnanosť ľudí vo veku 20 až 64 rokov. Tento zámer sa preniesol do rozdielnych národných cieľov, ktoré odrážajú situáciu a možnosti v každom z členských štátov EÚ, aby prispeli k spoločnému cieľu.

Zamestnanosť mužov v EÚ v roku 2017 stúpla na 78 % zo 76,9 % v roku 2016 a zamestnanosť žien sa zvýšila na 66,5 % zo 65,3 %. V trvalom raste pokračuje zamestnanosť vo vekovej skupine od 55 do 64 rokov, kde vyskočila z 38,4 % v roku 2002 na 57,1 % vlani. Zvýšenie participácie starších zamestnancov je tiež jedným zo strategických cieľov.

Vlani stúpla zamestnanosť vo všetkých členských krajinách EÚ s výnimkou Dánska, kde klesla o 0,5 percentuálneho bodu. Najprudšie sa zvýšila v Bulharsku (+3,6 bodu), Slovinsku (+3,3), Portugalsku (+2,8), Rumunsku (+2,5), Chorvátsku (+2,2) a Estónsku (+2,1). Na Slovensku vzrástla o 1,3 percentuálneho bodu na 71,1 % zo 69,8 %, pričom národný cieľ je stanovený na úrovni 72 %.

Zamestnanosť nad 75 % zaznamenali Švédsko (81,8 %), Nemecko (79,2 %), Estónsko (78,7 %), Česko (78,5 %), Spojené kráľovstvo (78,2 %), Holandsko (78 %), Dánsko (76,9 %), Litva (76 %) a Rakúsko (75,4 %). Spomedzi týchto krajín Česko, Nemecko, Estónsko, Litva a Švédsko v roku 2017 už splnili alebo prekonali národné ciele, ktoré majú byť dosiahnuté do roku 2020. Okrem nich ich už splnili aj Írsko, Chorvátsko, Lotyšsko a Malta.

Najnižšiu zamestnanosť naopak vlani zaznamenalo Grécko (57,8 %), nasledované Talianskom (62,3 %), Chorvátskom (63,6 %) a Španielskom (65,5 %).