Európsky parlament riešil problematiku vnútroštátnej minimálnej mzdy

0 232
Európsky parlament
Európsky parlament

Brusel – Otázka, či sa nemecké predpisy ohľadom minimálnej mzdy vzťahujú aj na zahraničných vodičov kamiónov využívajúcich miestne cesty, rozdelila v stredu v noci poslancov Európskeho parlamentu (EP) do dvoch táborov.

Eurokomisárka pre dopravu Violeta Bulcová v rámci miniplenárneho zasadnutia EP uviedla, že Európska komisia posudzuje možné dosahy nových nemeckých pravidiel a ich súlad s právom EÚ. Nemecko ich platnosť dočasne pozastavilo, avšak iba pre zahraničných vodičov nákladnej dopravy, ktorí ich územím len prechádzajú.

Viacero rečníkov počas rozpravy zdôraznilo potrebu zabrániť sociálnemu dumpingu a zabezpečiť spravodlivú súťaž medzi autodopravcami. Niektorí navrhli zavedenie minimálnej mzdy platnej na celom území EÚ a vyzvali Európsku komisiu na predloženie návrhov, ktoré by ochránili sociálne práva vodičov a zabezpečili im primerané pracovné podmienky. Ich súčasťou by mala byť aj čierna listina dopravcov, ktorí tieto pravidlá porušia.

Odlišný názor však predstavili europoslanci, podľa ktorých by uplatňovanie pravidiel minimálnej mzdy aj pre tranzitujúcich vodičov bránilo voľnému pohybu tovarov a bolo by v rozpore s ideou jednotného trhu EÚ a princípom subsidiarity. Takýto prístup by podľa nich dopravcom z iných členských štátov EÚ zvýšil náklady a administratívnu záťaž.

Komisárka Bulcová zdôraznila, že akékoľvek vnútroštátne predpisy musia byť v súlade s právom EÚ. Zopakovala, že komisia posudzuje nové nemecké pravidlá v oblasti minimálnej mzdy a ich dosah, zatiaľ však nemôže vyrieknuť verdikt a dať jasnú odpoveď na poslancami predloženú otázku.

Bulcová dodala, že otázkam spojeným so sociálnymi štandardmi a pracovnými podmienkami v sektore dopravy sa bude venovať ďalší legislatívny balík predpisov pre cestnú dopravu, návrh ktorého by mal byť predložený v roku 2016.