EÚ schválila ďalších 24 programov rozvoja vidieka za 27 miliárd eur

0 817
Ilustračné foto. TASR - Roman Hanc

BRUSEL – Európska komisia (EK) dnes schválila ďalších 24 programov rozvoja vidieka zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva EÚ, starostlivosť o prírodu a klímu a posilnenie hospodárskej a sociálnej štruktúry vidieka do roku 2020.

Slovensko nie je medzi desiatimi krajinami EÚ, ktorých sa tieto programy týkajú.

Komisia očakáva, že dnes prijaté programy povedú k vytvoreniu viac ako 40.000 pracovných miest vo vidieckych oblastiach a približne 700.000 miest odbornej prípravy na podporu inovácií, prenos poznatkov, udržateľnejších poľnohospodárskych postupov a silnejších vidieckych podnikov.

Prostredníctvom týchto programov bude z rozpočtu EÚ poskytnuté financovania v hodnote 27 miliárd eur, ktoré bude doplnené spolufinancovaním z verejných zdrojov na štátnej/regionálnej úrovni alebo zo súkromných zdrojov.

Medzi prioritné opatrenia prijatých regionálnych a národných programov patrí modernizácia poľnohospodárskych podnikov, podpora mladých poľnohospodárov, udržateľné obhospodarovanie pôdy a zabezpečenie kvalitnejšej širokopásmovej infraštruktúry. Programy sa týkajú Bulharska, Českej republiky, Chorvátska, Írska, Nemecka, Rumunska, Spojeného kráľovstva, Španielska, Švédska a Talianska.

Eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan v tejto súvislosti pripomenul, že hoci EK má hlavné priority, programy navrhujú jednotlivé členské štáty alebo regióny tak, aby zodpovedali ich potrebám a podmienkam.

„Prostredníctvom týchto programov bude poskytnuté financovanie pre celú sériu dynamických projektov, od modernizácie poľnohospodárstva a podpory generačnej výmeny v Chorvátsku a Rumunsku cez zavádzanie širokopásmového pripojenia v riedko osídlených oblastiach talianskeho regiónu Emilia-Romagna až po podporu ekologického poľnohospodárstva vo Švédsku či obhospodarovanie jedného milióna hektárov poľnohospodárskej pôdy v Írsku spôsobom šetrným k životnému prostrediu,“ vymenoval Hogan niekoľko chystaných opatrení.

Podľa eurokomisára dôležité je, že takmer všetkými dnes prijatými programami budú podporené projekty inovácií v rámci európskeho inovačného partnerstva.

Podpora rozvoja vidieka predstavuje 2. pilier spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, z ktorej sa členským štátom poskytujú finančné prostriedky na vnútroštátne alebo regionálne hospodárenie v rámci viacročných spolufinancovaných programov.

Vo všetkých 28 členských štátoch sa plánuje celkovo 118 programov, na ktoré sú v období 2014-2020 vyčlenené prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) zdroje EÚ vo výške 99,6 miliardy eur. Tie budú doplnené spolufinancovaním zo štátnych, regionálnych a súkromných zdrojov. Počet schválených programov rozvoja vidieka sa dnes zvýšil na 51, čo znamená, že už boli schválené programy v hodnote viac ako 62 miliárd eur (približne 62,4 % celkového rozpočtu).

Zdroj: TASR

Foto: TASR – Roman Hanc