EÚ má jednoduchšie pravidlá a viac podpory pre pestovateľov ovocia

0 683
Ilustračné foto. TASR/AP
Brusel 13. marca  – Európska komisia (EK) dnes schválila nové pravidlá v prospech európskych pestovateľov ovocia a zeleniny. Týkajú sa zníženia administratívnej záťaže a zvýšenia finančnej podpory v čase krízy.

Aktualizované a zjednodušené delegované nariadenie týkajúce sa európskeho odvetvia ovocia a zeleniny posilní úlohu organizácií výrobcov, zvýši ich atraktívnosť pre nečlenov a zároveň zlepší fungovanie existujúceho systému riadenia trhu.

Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Phil Hogan pripomenul, že v rámci poľnohospodárstva a potravinárskej výroby v Európe má odvetvie ovocia a zeleniny mimoriadny význam. „Komisia ho podporuje a aj naďalej bude podporovať. Je dôležité, aby sa miliónom poľnohospodárov produkujúcim jedny z najkvalitnejších potravín na svete dostalo za ich úsilie primeranej odmeny a aby spotrebitelia mali prístup k ich produktom,“ vysvetlil Hogan.

Ročná produkcia ovocia a zeleniny v EÚ v hodnote takmer 47 miliárd eur pochádza z 3,4 milióna poľnohospodárskych podnikov, ktoré tvoria približne štvrtinu všetkých fariem v EÚ. Podľa údajov EK existuje okolo 1500 organizácií výrobcov, ktoré pokrývajú 50 % celkovej produkcie ovocia a zeleniny v Únii.

Okrem priamej pomoci a spolufinancovania projektov rozvoja vidieka zo zdrojov EÚ mohli pestovatelia ovocia a zeleniny od zavedenia ruského embarga na vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych produktov z EÚ v auguste 2014 využiť aj podporné opatrenia v celkovej výške 430 miliónov eur.

Exekutíva EÚ ponúka organizáciám výrobcov aj ďalšie finančné zdroje vo výške približne 700 miliónov eur ročne.

Nové pravidlá zabezpečia zvýšenie podpory pre odvetvie ovocia a zeleniny v prípade stiahnutia produktov z trhu, ktoré sa nesmú predávať z dôvodu neočakávaného vývoja na trhu, tiež zvýšenie atraktívnosti organizácií výrobcov v odvetví ovocia a zeleniny pre výrobcov, ktorí ešte nie sú ich členmi, ale aj zjednodušenie a objasnenie právnych predpisov, pokiaľ ide o nadnárodné organizácie výrobcov a ich združenia.

Po dnešnom schválení návrhu Európskou komisiou majú Európsky parlament a Rada dva mesiace na to, aby o tomto nariadení hlasovali. Platnosť nadobudne po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.