EÚ chce proti daňovým únikom bojovať sprísnením pravidiel

0 727
Ilustračné foto. TASR/AP
Brusel – Európska komisia (EK) v rámci verejnej konzultácie, ktorú spustila 10. novembra, zhromažďuje názory relevantných strán o tom, ako by mali vyzerať právne opatrenia EÚ v oblasti poradcov a sprostredkovateľov, ktorí firmám s korporáciám uľahčujú daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam.

Komisia pripomenula, že boli odhalené skutočnosti, ktoré poukázali na to, ako určití sprostredkovatelia, napríklad daňoví poradcovia, pomáhali svojim klientom presúvať zisky do daňových rajov, čím im umožňovali vyhýbať sa daňovej povinnosti.

Podľa správy EK hoci určité zložité transakcie a zriaďovanie zahraničných spoločností môžu byť úplne legitímne, je zároveň jasné, že mnohé činnosti už legitímne nie sú.

Takýmito sprostredkovateľmi podľa správy EK môžu byť konzultanti, právnici, finanční a investiční poradcovia, účtovníci, finančné inštitúcie, sprostredkovatelia poistenia a agenti, ktorí zriaďujú. Nimi vytvorené schémy môžu pre štátne pokladnice často viesť k stratám daňových príjmov.

Exekutíva EÚ chce preto v rámci svojej politiky zvyšovania transparentnosti, boja proti daňovým podvodom a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti, upriamiť pozornosť aj na daňových poradcov. Snahou je vytvoriť účinné odrádzajúce prostriedky zamerané na tých, ktorí podporujú a umožňujú schémy agresívneho daňového plánovania, a na subjekty, ktoré takéto plánovanie využívajú.

Eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a colnú úniu Pierre Moscovici v tejto súvislosti upozornil, že niektorí sprostredkovatelia zložité finančné schémy a nepriehľadné podnikové štruktúry povýšili na istý druh umenia.

„Títo experti ponúkajú svojim klientom možnosť agresívne využívať právne medzery, respektíve presúvať zisky tak, aby výrazne znížili svoje daňové výmery,“ uviedol komisár v správe pre médiá. Dodal, že verejná konzultácia má komisii pomôcť vypracovať spôsoby, ako sprostredkovateľov odradiť od navrhovania takýchto schém a zároveň poskytne členským štátom lepší prehľad a viac informácií, ktoré im umožnia skoncovať s takýmito postupmi.

EK zhromažďuje názory hlavne na to, ako by sa dala zaviesť do praxe schéma povinného zverejňovania informácií pre daňových poradcov. Takéto pravidlá by sprostredkovateľov zaväzovali k tomu, aby poskytovali včasné informácie o schémach, ktoré by sa dali vnímať ako agresívne alebo nekalé plánovanie na daňové účely. Verejná konzultácia má poskytnúť odpoveď na to, či je vhodné zaviesť záväzné pravidlá na úrovni EÚ a ak áno, aký právny nástroj by bol na to najvhodnejší.

Verejná konzultácia bude prebiehať do 16. februára 2017.

Komisia zároveň vychádza z odporúčaní Európskeho parlamentu, ktorý exekutívu EÚ vyzval na prijatie prísnejších právnych opatrení proti sprostredkovateľom, ktorí pomáhajú pri schémach agresívneho daňového plánovania.