Energetické audity majú mať do konca roka 2015 všetky veľké podniky

0 446
Ilustračné foto, plynomer. TASR - Pavel Neubauer

BRATISLAVA – Všetky veľké podniky na Slovensku si majú dať vypracovať audit budov ešte do konca roka 2015. Slovensko prijatím zákon o energetickej efektívnosti, ktorý nadobudol účinnosť ešte v decembri 2014, reaguje na požiadavku Európskej únie vyplývajúcu zo smernice o energetickej efektívnosti.

Povinnosť sa vzťahuje na výrobné spoločnosti, ale aj na spoločnosti poskytujúce služby v administratívnych či obchodných priestoroch, ako sú banky, poisťovne, obchodné reťazce, ale aj na mnohé spoločnosti s účasťou verejného sektora. Energetickí audítori podnikom v minulosti navrhli opatrenia, ktoré by mohli ušetriť energiu za 62 miliónov eur.

„Navrhnuté opatrenia v auditoch sú teória a je dôležité, či vrcholový manažment pochopí všetky tieto opatrenia a dokáže ich realizovať v praxi. Odhadujeme, že 10 až 15 percent navrhnutých opatrení je možné realizovať v pomerne krátkom čase,“ zdôraznil Eduard Jambor zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).

Nová právna úprava zmenila dovtedajší systém, v rámci ktorého boli na Slovensku ustanovené povinné energetické audity pre priemysel a pôdohospodárstvo. Povinnosť sa vzťahovala na podniky, ktoré mali ročnú spotrebu energie vyššiu ako 2500 MWh. Aktuálne už nie je rozhodujúce, akú majú podniky energetickú spotrebu. Audit je potrebné realizovať raz za štyri roky.

Energetický audit je už povinný pre veľké podniky s viac ako 250 zamestnancami, ktorých ročný obrat presahuje 50 miliónov eur alebo celková ročná súvaha presahuje 43 miliónov eur. Pri výpočte je potrebné zohľadniť aj prepojené podniky. Pri overovaní, či podnik má, alebo nemá povinnosť zabezpečiť energetický audit, je nutné riadiť sa aktuálnou definíciou malých, stredných a veľkých podnikov, ktorá je uvedená v nariadení Európskej komisie z roku 2014 publikované v Úradnom vestníku Európskej únie. Uznávajú sa aj energetické audity vykonané v rámci systémov environmentálneho alebo energetického manažérstva, ak ich spracovali osoby s odbornou spôsobilosťou ustanovenou zákonom.

Energetický audit môže podobne ako doteraz vykonávať len osoba zapísaná v zozname energetických audítorov. Na rozdiel od minulosti sa energetickými audítormi môžu stať aj osoby s ukončeným úplným stredoškolským vzdelaním technického zamerania, predtým to mohli byť iba vysokoškoláci. Raz za tri roky musia absolvovať aj aktualizačnú odbornú prípravu. Činnosť možno vykonávať len ako podnikanie podľa osobitného predpisu, uvedená musí byť v živnostenskom oprávnení vystavenom priamo na audítora alebo na jeho zamestnávateľa. Jediná výnimka je daná v prípade, ak je audítor priamo zamestnancom veľkého podniku, pre ktorý audit vykonáva. Audit môžu aj naďalej robiť audítori z iných členských krajín EÚ. Zoznam audítorov zverejňuje na svojej webovej stránke SIEA. Po novom v ňom už môžu byť publikované aj kontaktné údaje, ako adresa zamestnávateľa, telefónne číslo či e-mail, ak o to audítor požiada.

O tom, ako audit pomáha znížiť spotrebu energie, čo sa od neho očakáva, ale aj od čoho závisí jeho cena sa bude hovoriť najbližšie na konferencii „Rok energetických auditov“, ktorá sa bude konať v prvý deň veľtrhu Racioenergia v stredu (25. 3.) od 10. do 14.30 hodiny v areáli výstaviska Incheba v Bratislave. Podujatie organizuje SIEA v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva „Žiť energiou“.

 

Zdroj: TASR

Foto: TASR – Pavel Neubauer