Duslo Šaľa rozbehlo výstavbu novej výrobne čpavku za 310 miliónov eur

0 1486

Šaľa – Poklepaním základného kameňa sa dnes v areáli Dusla Šaľa začína výstavba novej výrobne čpavku. Čpavok 4 nahradí doterajšiu výrobňu Čpavok 3, ktorá je v prevádzke od roku 1973. Spustenie výrobne do skúšobnej prevádzky je naplánované na koniec roka 2017. Kapacita výroby čpavku sa v novej prevádzke zvýši zo súčasných 1300 ton denne na 1600 ton, čo predstavuje takmer 20-percentný nárast. „Ak by sme sa rozhodli nepostaviť novú výrobňu, ale ísť cestou rekonštrukcie starej, do roku 2032 by sme museli investovať 232 miliónov eur a stále by sme mali zastaranú výrobu,“ povedal generálny riaditeľ Dusla Petr Bláha.

Výška investície predstavuje 310 miliónov eur. Podľa slov generálneho riaditeľa je to historicky najvyššia investícia Dusla i skupiny Agrofert, ktorej je firma členom, a na dlhé roky aj zostane najvyššou. „Nová výrobňa zabezpečí firme na minimálne 20 nasledujúcich rokov konkurencieschopnosť na trhu, a tým aj zamestnanosť vo fabrike,“ skonštatoval Bláha. Na výstavbu Čpavku 4 dostala spoločnosť štátnu pomoc. Daňové úľavy vo výške 58 miliónov eur odobrila Európska komisia ako regionálnu pomoc.

Duslo zamestnáva vo svojej továrni v Šali zhruba 2000 ľudí, ďalšie stovky pracujú v dodávateľských a subdodávateľských firmách. Počas výstavby nového závodu by malo v rokoch 2016 a 2017 pracovať na stavbe denne 1700 zamestnancov subdodávateľských firiem podieľajúcich sa na výstavbe. Firma sa zaviazala, že 10 rokov po spustení novej výrobne neklesne počet zamestnancov Dusla pod 1800 zamestnancov.