Duslo plánuje v Šali rozšíriť skladovacie kapacity cyklohexylamínu

0 532

Bratislava – Duslo, a. s., plánuje v šalianskom závode rozšíriť skladovaciu kapacitu cyklohexylamínu zo súčasnej úrovne 160 m3 na 660 m3, a to úpravami na technologickom zariadení a potrubných vetvách. Vyplýva to zo zverejneného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA).

Z dôvodu lepšieho plánovania výroby a zlepšenia ekonomiky prevádzky je potrebné rozšírenie kapacity skladovania cyklohexylamínu v Duslo, a. s., Šaľa. Na tento účel sa plánujú využiť existujúce, v súčasnosti nevyužívané zásobníky s objemom 5 x 100 m3, ktoré sú uložené v havarijnej vani V2 a pôvodne sa využívali pre potreby prevádzky ADFA,“ konštatuje sa v oznámení.

Podstatou navrhovanej činnosti sú podľa oznámenia úpravy na existujúcom technologickom zariadení, úpravy na existujúcich potrubných trasách, vybudovanie nových potrubných trás potrebných pre prepojenie zásobníkov existujúcich čerpadiel a návrh na vybudovanie protipožiarnej steny, ktorá bude oddeľovať zásobníky od taviacej plochy paraaminodifenylamínu (PADA). „Po realizácii navrhovanej činnosti bude celková skladová kapacita zásobníkov v Duslo, a. s., Šaľa 660 m3,“ dodala spoločnosť v zámere.

Duslo, a.s., Šaľa patrí k najvýznamnejším spoločnostiam chemického priemyslu na Slovensku. Počas svojej histórie sa vyprofilovala na výrobcu hnojív európskeho významu a globálneho dodávateľa gumárskych chemikálií. Je súčasťou koncernu Agrofert, pôsobiaceho v chemickom priemysle, poľnohospodárstve a potravinárstve. V roku 2005 Duslo, a. s., získalo akcie spoločnosti Istrochem, a. s., a od 1. januára 2006 je Istrochem súčasťou Duslo, a. s.