Druhá fáza vyplácania vratiek za plyn by sa mala začať v lete

0 801
Ilustračné foto. TASR - František Iván
BRATISLAVA – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v súčasnosti pripravuje druhú fázu zasielania peňažných poukazov s tzv. vratkami za plyn osobám, ktorým štátny príspevok nebol vyplatený z rôznych dôvodov. Uviedol to pre TASR hovorca MH SR Maroš Stano.

Pripomenul, že doposiaľ bolo vyplatených približne 1,35 milióna kusov poukazov so štátnym príspevkom. Nevyplatených zostalo asi 73.000 kusov poukazov. „Ministerstvo hospodárstva eviduje aj do 20 občanov, ktorí vrátili finančné prostriedky na jeho účet, respektíve zaslali späť poukaz s príspevkom,“ doplnil.

„Veľkú skupinu tých, ktorým neboli poukazy vyplatené, predstavujú odberatelia, ktorí mali u dodávateľov plynu nahlásené nesprávne údaje, či nemali aktualizované adresy trvalého pobytu alebo sa na nahlásenej adrese trvalého pobytu nezdržiavajú, pretože žijú dlhodobo v zahraničí,“ vysvetlil.

Ďalšiu skupinu podľa neho predstavujú adresáti, ktorí zomreli a ďalším bola nesprávne vypočítaná výška príspevku, pretože zmenili v rozhodujúcom zúčtovacom období dodávateľa plynu, čo niektorí dodávatelia pri poskytnutí dát pre MH SR neuviedli.

„Ministerstvo musí podnety, ktoré dostalo od občanov a ktoré stále prichádzajú, spracovať tak, aby v druhom kole, ktoré predpokladáme v letných mesiacoch roku 2016 poslalo nedoručené poukazy so štátnym príspevkom,“informoval Stano.

Niektoré prípady však bude podľa neho potrebné posudzovať individuálne, najmä ak ide o úmrtia a následné dedičské konania. „V týchto prípadoch môže opätovné zaslanie príspevkov trvať aj niekoľko mesiacov. Aj z týchto dôvodov by bolo predčasné hovoriť o konkrétnej celkovej vynaloženej sume za príspevky na plyn,“ dodal hovorca rezortu hospodárstva.

Z vyhlášky MH SR, ktorou sa ustanovuje spôsob poskytnutia a výška štátneho príspevku odberateľovi plynu vyplýva, že štátny príspevok (vratka) za plyn pre domácnosti môže dosiahnuť minimálne 10 eur a maximálne 165 eur, a to v tarifnej skupine D1, respektíve D3. Príspevok sa poskytoval prostredníctvom poštového úradu formou poštového poukazu na výplatu.

Príspevok sa vyplácal odberateľovi, pre ktorého dodávka plynu podlieha cenovej regulácii. Ide teda o odberateľa, ktorého množstvo odobratého plynu za posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov bolo maximálne vo výške 68.575 kilowatthodín (kWh). Ďalším predpokladom vyplatenia príspevku bolo, že odberateľ mal uzatvorenú k 1. novembru 2015 platnú zmluvu s dodávateľom plynu o združenej dodávke plynu do konkrétneho odberného miesta. Štátny rozpočet plánoval vynaložiť na plynové vratky 48 miliónov eur, pričom na vyplatenie samotných vratiek malo ísť asi 47 miliónov eur.

Súvisiace články

0 265