Dosahuje priemerná mzda v Trenčianskom kraji slovenský priemer?

0 730
TASR/AP

Trenčín – Priemerná hrubá nominálna mesačná mzda v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) dosiahla v minulom roku hodnotu 960 eur. Bola o 56 eur nižšia ako slovenský priemer. Informoval riaditeľ Pracoviska Štatistického úradu SR v Trenčíne Pavol Arpáš. 


„Základná mzda tvorila 65,5 %, náhrady mzdy predstavovali 11,8 %, prémie a odmeny 11,7 %, príplatky a doplatky 7,6 % a ostatné mzdové zložky 3,2 %. Čistá priemerná nominálna mesačná mzda v TSK bola 740 eur,“ uviedol Arpáš.

Ako dodal, priemerná hrubá mesačná mzda mužov v TSK dosiahla hodnotu 1087 eur, žien 817 eur. Rozdiely boli aj v štruktúre mzdy. Podiel vyplatených prémií a odmien u mužov predstavoval 13,2 % z priemernej hrubej mesačnej mzdy muža v kraji, u žien to bolo iba 9,4 %. Ostatné zmluvne ani zákonom negarantované nepravidelne vyplácané odmeny u mužov predstavovali 3,6 %, u žien 2,8 %.

„Štvrtina zamestnancov kraja mala hrubú mzdu vyššiu ako 1058 eur a 10 % najlepšie odmeňovaných zamestnancov v kraji malo mzdu minimálne 1429 eur. Naopak, štvrtina zamestnancov mala priemernú hrubú mesačnú mzdu nižšiu ako 596 eur, 10 % zamestnancov nižšiu ako 469 eur a 5 % nižšiu ako 408 eur,“ doplnil Arpáš.