Domácnosti v októbri vkladali peniaze na vkladové účty pomalšie

0 440
Ilustračné foto. TASR - František Iván

Bratislava – Domácnosti na Slovensku v októbri tohto roka spomalili rast vkladov do bánk. To by podľa analytikov Národnej banky Slovenska (NBS) mohlo naznačovať, že sa zvýšila ich spotreba. Vklady súkromného sektora celkovo medzimesačne klesli o 0,2 %. Spôsobili to firmy podnikajúce v dodávkach a preprave plynu.


Vklady domácností v desiatom mesiaci tohto roka mierne spomalili rast. „Môže to naznačovať mierne zvýšenie sklonu k spotrebe, keďže vklady maloobchodu celkom slušne vzrástli. Nie je vidieť ani zvýšené investovanie do podielových fondov,“ skonštatovali analytici NBS v najnovšom komentári k vývoju úverov a vkladov na Slovensku.

Pod medzimesačný pokles vkladov v bankách sa podpísali aj nefinančné spoločnosti, najmä podniky z odvetvia dodávok plynu. „Odhliadnuc od tohto neštandardného faktora by vklady nefinančných spoločností, ako aj celkom súkromného sektora mierne vzrástli. Vklady viac vypovedajúce o ekonomickej aktivite, teda priemyslu a obchodu, medzimesačne vzrástli,“ uviedli analytici NBS.

Bankám sa naďalej darilo v poskytovaní úverov. Tie súkromnému sektoru vzrástli v októbri medzimesačne o 1 %, medziročná dynamika vzrástla o 0,4 percentuálneho bodu (p.b.) na 9,3 %. Rast úverov súkromnému sektoru sa zrýchlil, prispeli k tomu najmä firmy.

„Medzimesačne im vzrástol stav úverov o 1,3 %. Firmy zvyšujú zásoby, čo dokumentujú národné účty, ako aj prieskum sentimentu, a preto viac čerpajú krátkodobé úvery,“ vysvetlili analytici národnej banky. Okrem priemyslu sa to prejavuje aj v obchode. Po minulomesačnom poklese sa opäť zvýšil záujem firiem o dlhodobé úvery. Tie smerovali najmä do stavebníctva a realít. „Rast úverov podporil pokles nominálnych úrokových sadzieb na nové historické minimum 1,68 %. Klesli úrokové sadzby zo všetkých druhov úverov,“ podotkli analytici NBS.

V októbri sa nepatrne spomalil medzimesačný rast úverov domácnostiam, naďalej však zostáva dynamický. Medziročný rast predstavoval 13,1 %. Úrokové sadzby pri spotrebiteľských úveroch klesli pod 10 %, avšak bez výraznejšieho vplyvu na dynamiku týchto úverov. „Očakávania domácností o veľkých nákupoch sa ďalej nezlepšujú, takže sa predpokladá stabilný rast alebo mierne nižší záujem o úverové zdroje,“ dodali analytici NBS.