Dôchodky by mali v budúcom roku vzrásť najmenej o 2 %

0 528
Ilustračné foto. TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 17. augusta (TASR) – Dôchodky by sa mali v budúcom roku na Slovensku zvýšiť najmenej o 2 % z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku. Navrhuje to v novele zákona o sociálnom poistení Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR). Právnu normu dnes schválil kabinet Roberta Fica.

Ako uviedol rezort práce, v roku 2017 sa dôchodkové dávky, okrem vyrovnávacieho príplatku, zvyšujú o pevnú sumu určenú percentom, ktoré sa určí ako súčet 90 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 10 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných Štatistickým úradom SR za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka.

Vzhľadom na pokles medziročného rastu spotrebiteľských cien, ktorý sa rozhodujúcou mierou podieľa na určení percenta zvýšenia, by sa však dôchodky v roku 2017 zvýšili len o minimálnu sumu. „V záujme toho, aby sa zabezpečilo zvyšovanie dôchodkových dávok v istej primeranej a dôchodcovskou verejnosťou akceptovateľnejšej sume, sa pevná suma zvýšenia v roku 2017 určí najmenej ako 2 % z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku,“ navrhuje ministerstvo práce.

Novelou zákona sa má upraviť aj percento zvýšenia úrazovej renty v budúcom roku. Tá sa má zvýšiť tiež minimálne o 2 %. „Pozostalostná úrazová renta, maximálna suma jednorazového odškodnenia, maximálna suma náhrady nákladov spojených s liečením a maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom sa zvyšujú spôsobom ustanoveným pre úrazovú rentu, preto sa tento postup bude aplikovať aj na uvedené úrazové dávky,“ dodalo MPSVR SR.

Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť 30. októbra tohto roka.