Do výberového konania na šéfa Lesov SR sa prihlásilo päť uchádzačov

0 1076
Ilustračné foto. TASR - Pavol Remiaš

Bratislava  – Do výberového konania Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR na nového generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky sa prihlásilo päť uchádzačov. Informoval o tom dnes hovorca MPRV Vladimír Machalík.

V stanovenom termíne do 2. júna 2016 sa podľa neho do výberového konania na pozíciu generálneho riaditeľa prihlásil Jozef Bystriansky, Anton Giertli, Ján Mičovský, Dušan Mošať a Karol Vinš.

Nový generálny riaditeľ podniku Lesy SR, š. p., bude podľa MPRV musieť spĺňať podmienky vysokoškolského vzdelania 2. stupňa a riadiacej praxe minimálne tri roky v pozíciách top manažmentu v spoločnostiach z lesníckeho – drevárskeho komplexu a mať manažérske, riadiace a organizačné schopnosti.

Nový šéf podniku Lesy SR musí mať podľa agrorezortu aj znalosť koncepčných zámerov rozvoja lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu, znalosť problematiky financovania s osobitným zreteľom na lesné hospodárstvo, musí poznať súčasné podmienky v podniku Lesy SR a mať znalosti z lesníckej legislatívy. Každý z uchádzačov musí vypracovať návrh stratégie rozvoja štátneho podniku Lesy SR v rámcoch aktuálneho Programového vyhlásenia vlády SR. Výberové konanie bolo vyhlásené 19. mája 2016 a ukončené bude do konca júna.

Ambíciou ministerstva pôdohospodárstva, ktoré má Lesy SR v kompetencii, je podľa Machalíka zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie štátneho podniku, ale zároveň aj čo najlepšiu ochranu lesov. „Prvoradou úlohou lesníkov je starostlivosť o stromy a lesy udržateľným spôsobom. Aby slúžili nielen ekonomicky, ale aj rekreačne a ekologicky celej spoločnosti,“ zdôraznila šéfka MPRV Gabriela Matečná (nominantka SNS).

Ako Matečná ďalej dodala, lesy sú zásobárňou drevnej hmoty ako jedinej obnoviteľnej suroviny, zároveň však plnia dôležité funkcie – pôdoochrannú a vodoochrannú. Ich zdravotná a rekreačná funkcia však nesmie byť opomínaná. Od nového vedenia preto očakáva aj posilnenie komunikácie týchto úloh Lesov SR.