Do rekvalifikačných kurzov sa do konca októbra zapojilo 16.250 ľudí

0 714
Ilustračné foto. TASR - Radovan Stoklasa

BRATISLAVA – Do projektu RE-PAS sa do konca októbra tohto roka zapojilo 16.250 občanov. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR. Projekt je zameraný na nadobudnutie nových teoretických aj praktických vedomostí v rámci rekvalifikačných kurzov.

„Úrady práce ponúkajú celý rad opatrení tak pre uchádzačov o zamestnanie, ako aj pre zamestnávateľov. Úrady sú aktívne pri ponuke rekvalifikácií a vzdelávania,“ konštatovala riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa ÚPSVR SR Jana Lukáčová.

V najbližšom čase majú byť predstavené nové rekvalifikačné kurzy. Občania budú mať šancu nadobudnúť nové skúsenosti v automobilovom priemysle.„Pôjde o kurzy v oblasti automatizácie systémov riadenia v strojárstve, mechatronik v automobilovom priemysle, obrábač kovov, obsluha CNC strojov, zváranie, ako aj ďalšie,“ doplnila Lukáčová.

Občan, ktorý si chce zmeniť svoje profesijné zameranie v rámci projektu RE-PAS, si musí nájsť poskytovateľa rekvalifikácie a následne podať žiadosť na úrad práce, kde je evidovaný. Ten mu ju musí schváliť a uzatvoriť s nezamestnaným dohodu o úhrade príspevku na rekvalifikáciu. Nárok na preplatenie kurzov majú ľudia evidovaní na úrade práce vtedy, ak nebudú počas rekvalifikácie vyradení z evidencie a úspešne kurz ukončia.

Okrem projektu RE-PAS sa môžu ľudia zapojiť aj do projektu Praxou k zamestnaniu či do projektu s názvom Absolventská prax štartuje zamestnanie. „Ústredie pripravuje aj ďalšie národné projekty, cieľom ktorých bude dostať uchádzačov o zamestnanie na trh práce a splniť požiadavky zamestnávateľov na obsadzovanie voľných pracovných miest,“ dodala Lukáčová.