Dnešný svetový deň má pomáhať mladým pri riešení ich nezamestnanosti

0 556
Ilustračné foto. TASR - Henrich Mišovič

Bratislava/New York/Madrid 15. júla (TASR) – Vyše 71 miliónov mladých ľudí bolo v roku 2016 bez práce. Tento údaj by sa mohol v mnohých regiónoch sveta v roku 2017 zvýšiť, uviedla Organizácia Spojených národov (OSN) s odvolaním sa na Medzinárodnú organizáciu práce (ILO). OSN o tom informovala pri príležitosti Svetového dňa zručností mladých ľudí, ktorý pripadá na 15. júla a prvýkrát sa pripomínal v roku 2015.

Cieľom tohto dňa je pomáhať vytvárať priaznivé spoločenské a ekonomické podmienky pre súčasných mladých ľudí tak, aby bolo možné odstraňovať problém ich nezamestnanosti a nízkej zamestnanosti.

OSN znepokojená z vysokého počtu nezamestnaných mladých ľudí, ktorých väčšina žije prevažne v rozvojových krajinách, zastáva názor, že podporovanie mladých ľudí v nadobúdaní pracovných návykov im umožní lepšie sa rozhodovať v živote a dá im prostriedky na vstup na rozvíjajúci sa pracovný trh.

Zlepšenie pracovných zručností predstavuje prvoradý prostriedok na to, aby sa mladým ľuďom umožnilo prejsť bez otrasov zo školy do pracovného života. Podľa OSN treba schváliť globálny prístup zameraný na začleňovanie mladých ľudí na trh práce najmä tým, že sa im poskytne účinná a kvalitná odborná príprava a umožní prístup k informáciám o pracovnom trhu. Zlepšenie základného vzdelávania a základných pracovných návykov označila OSN za osobitne dôležitý bod na to, aby sa mladí ľudia mohli celoživotne vzdelávať a začleniť sa do aktívneho života.

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) schválilo 18. decembra 2014 rezolúciu, v ktorej vyhlásilo 15. júl za Svetový deň zručností mladých ľudí. V rezolúcii OSN vyzvala všetky svoje členské štáty, ďalšie medzinárodné, regionálne organizácie i občiansku spoločnosť, vrátane organizácií, ktoré riadia mladí ľudia, aby slávili Svetový deň zručností mladých ľudí v súlade s národnými prioritami.