Najzamestnávateľ 2015 je spoločnosť Volkswagen Slovakia