Deficit verejných financií SR za minulý rok bol nižší, ako sa očakávalo

0 531

Slovenský deficit verejných financií minulý rok skončil pod očakávanou úrovňou. Oproti roku 2016 klesol o 1,2 percentuálneho bodu a momentálne sa nachádza na rovnakej úrovni ako je priemer krajín EÚ. Takmer o jeden percentuálny bod klesol aj verejný dlh Slovenska, ktorý predstavuje 50,9 % hrubého domáceho produktu (HDP). Priemer EÚ je pritom 86,7 % HDP. Vo svojej analýze to konštatuje Slovenská sporiteľňa (SLSP).

Analytici odhadovali, že deficit verejných financií za rok 2017 dosiahne 1,5 % HDP, rozpočet rátal so schodkom 1,3 % HDP. Podľa údajov Eurostatu však nakoniec skončil na úrovni jedného percenta HDP. Dôvodom je podľa analytičky SLSP Kataríny Muchovej dlhodobý nárast daňových a odvodových prímov a stabilné verejné výdavky. Rast príjmov spôsobuje najmä priaznivá fáza ekonomického cyklu spojená s oživením trhu práce.

Niektorým krajinám sa darilo hospodáriť ešte lepšie, 12 z 28 krajín EÚ dosiahlo rozpočtový prebytok (vrátane Česka) a jedna krajina ukončila rok 2017 s vyrovnaným rozpočtom. Deficit na úrovni 3 % HDP alebo vyšší, ktorý je porušením kritérií Paktu stability a rastu, minulý rok zaznamenali Španielsko a Portugalsko.

„V tomto roku očakávame pokračovanie zlepšovania stavu verejných financií, pričom deficit rozpočtu by mohol byt na úrovni blízkej 1 % HDP. Rovnako znižovanie verejného dlhu v pomere k HDP by malo pokračovať,“ predpovedá vývoj na Slovensku Muchová. Schválený štátny rozpočet na tento rok ráta s deficitom 0,8 % HDP.