Dedenie z 2. piliera má limity

0 1186
Ilustračné foto. TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 21. mája (TASR) – Podľa štatistických údajov dôchodcovia v SR poberajú dôchodok v priemere 19 rokov. Životné poisťovne rozpočítali výplatu doživotného dôchodku na 25 rokov.

Pozostalí po dôchodcovi z I. piliera síce nededia priamo, ale majú nárok na pozostalostné dôchodky, a to vdovský, vdovecký a sirotský, ktoré sú vyplácané najmenej rok, ale aj doživotne.
Hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Peter Višváder uviedol: „Mnohí sporitelia v 2. dôchodkovom pilieri sa spoliehajú na to, že nasporené peniaze v prípade ich úmrtia dostanú pozostalí.
Neplatí to však v plnom rozsahu, naopak, dedenie v 2. pilieri má svoje obmedzenia a limity. Príbuzní zdedia celé úspory iba vtedy, ak sporiteľ zomrie ešte počas sporenia, teda, kým mu nezačnú vyplácať dôchodok. Ak však poberateľ doživotného dôchodku z 2. piliera zomrie vtedy, keď už ho začal poberať, životná poisťovňa pozostalým vyplatí iba zvyšnú sumu, ktorá od úmrtia zostáva dočerpať do 7 rokov od začatia výplaty.“

Napríklad, ak poberateľ dôchodku zomrie v štvrtom roku od začatia výplaty doživotného dôchodku, dedič dostane 3 krát 12 mesačných doživotných dôchodkov, a nie všetky peniaze, ktoré sporiteľ odviedol do 2. piliera. Zvyšné peniaze zostanú životnej poisťovni. Ak poberateľ doživotného dôchodku zomrie po siedmich rokoch od začatia výplaty dôchodku, pozostalí nededia.