Chcete nadpriemerný plat? Toto vyžadujú centrá podnikových služieb

0 543
Centrá podnikových služieb sú ideálnou príležitosťou pre absolventov bez praxe na začatie kariéry. Tvrdia to personálne agentúry, podľa ktorých tento druh firiem ponúka zamestnancom nadpriemerný plat a množstvo benefitov. Na druhej strane od nich vyžadujú znalosť najlepšie viacerých cudzích jazykov, flexibilitu či ochotu pracovať vo večerných hodinách.

Princípom fungovania centier podnikových služieb je centralizácia vybraných činností v spoločnostiach s niekoľkými pobočkami, alebo ide o centralizáciu pre viacero spoločností. Najčastejšie sa takto centralizuje IT podpora a správa aplikácií, účtovníctvo, zákaznícky servis, nákup či niektoré personálne činnosti.

Personálna spoločnosť Manpower poukázala na to, že tieto centrá bývajú veľmi dobre sprocesované. Majú nastavený interný systém rozvoja a vzdelávania tak, že prijímajú najmä juniorské profily ľudí, ktorých postupom času povyšujú.

„Je to teda ideálna pracovná skúsenosť pre absolventov. Vysoká sprocesovanosť a deľba úloh ale tiež niekedy znamená úzku špecializáciu, teda monotónnosť činností, čo môže niekomu prekážať. Dobre riadené centrá s tým však počítajú a ponúkajú ľuďom možnosti horizontálneho posunu, čo je opäť zaujímavá príležitosť pre kariérny rozvoj,“ uviedol pre TASR manažér marketingu a náboru spoločnosti Jiří Halbrštát.

Branislav Holík z personálnej spoločnosti McRoy Group upozornil, že ide o dynamické odvetvie, ktoré kontinuálne naberá ľudí. V porovnaní s inými segmentmi má totiž sektor centier podnikových služieb o niečo vyššiu fluktuáciu. „Práca v takomto centre môže byť výborným štartom najmä pre absolventov škôl, ktorí takto môžu začať budovať svoju kariéru,“ domnieva sa.

Hlavnou požiadavkou zamestnávateľov sú podľa neho jazykové zručnosti a vhodná osobnosť na prácu s ľuďmi a komunikáciu na dennej báze. „Vek nie je dôležitý, pohlavie tiež nezvykne hrať rolu. Niekedy však majú centrá zdieľaných služieb záujem o miešanie kolektívu, vtedy záleží na zložení súčasných zamestnancov. Jazykové variácie, ktoré tieto spoločnosti vyhľadávajú, sú rôzne,“ povedal Holík. Ide zväčša o kombináciu angličtiny s ďalším jazykom, napríklad španielčinou, nemčinou, nórčinou či maďarčinou.

Ako dodal, platové podmienky závisia od konkrétnej pozície a jazykovej kombinácie. „Exotickejšie kombinácie sú hodnotené lepšie než klasická angličtina s nemčinou. Plat zamestnanca centra zdieľaných služieb sa však najčastejšie pohybuje v intervale 1000 až 1300 eur mesačne v hrubom,“ priblížil Holík.

Z analýzy vzoriek spoločností z oblasti podnikových služieb portálu Profesia.sk vyplýva, že až polovica pracovných ponúk týchto centier je z informačných technológií. K najčastejšie inzerovaným pozíciám patria administratívny pracovník/referent, softvérový inžinier, programátor, IT konzultant a IT analytik.

Profil uchádzača závisí podľa PR manažérky spoločnosti Profesia Kataríny Klembalovej od pracovnej pozície.„Väčšinou ide o mladých ľudí, ktorí sú ochotní pracovať v tomto type spoločností, kde je potrebná aj flexibilita a prispôsobenie sa pracovnej dobe krajiny, pre ktorú pracujú. Niektorí ľudia tak chodia do práce o 13.30, pričom pracovná doba sa im končí neskoro večer. Mali by tiež byť technicky zdatní, adaptabilní na systémy, ktoré spoločnosť používa,“ opísala.

Služby sú prácou s vyššou pridanou hodnotou

Služby, ktoré centrá podnikových služieb (BSC – Business Service Center) v Slovenskej republike vykonávajú, predstavujú prácu s vyššou pridanou hodnotou, ktorá je na vysokej odbornej úrovni či už v oblasti financií, alebo IT. Konštatuje sa to v Koncepcii podpory centier podnikových služieb na Slovensku z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR.

Napriek dôležitosti priemyselnej výroby na Slovensku je podľa tohto dokumentu žiaduce rozvíjať aj nepriemyselné alebo nevýrobné odvetvia ekonomiky, okrem iného aj podporou investícií v oblasti BSC.

Spektrum firiem, ktoré majú na Slovensku centrá tohto typu, sa každoročne rozširuje. Ide o spoločnosti pôsobiace v telekomunikáciách, IT, poisťovníctve, potravinárstve, automobilovom priemysle, strojárstve aj v ďalších typoch priemyslu.

Kľúčovým trendom, ktorý je možné pozorovať, je podľa ministerstva hospodárstva zmena rozsahu služieb. V minulosti sa BSC sústredili najmä na centralizáciu jednotlivých procesov, dnes sa kladie dôraz na zlepšovanie a optimalizáciu procesov prostredníctvom inovácií. Uplatňuje sa napríklad automatizácia a robotika, čo znamená, že zamestnanci nemusia vykonávať rutinné činnosti a namiesto toho sa sústredia najmä na riešenie úloh s vyššou pridanou hodnotou.

Takýmto typom činností je napríklad testovanie nových stratégií. Slovenský trh je adekvátne veľký a flexibilný na to, aby mohli spoločnosti efektívne testovať svoje nové produkty a postupy. V prípade kladných výsledkov ich môžu implementovať v ďalších krajinách, v ktorých pôsobia, či už v rámci Európskej únie, alebo mimo nej. Ide o vysoko expertné aktivity, ktoré so sebou prinášajú najnovšie inovácie a know-how.

Dynamický rozvoj inovácií, digitalizácie a automatizácie v sektore podnikových služieb je podľa rezortu hospodárstva príležitosťou pre slovenské malé a stredné podniky vyvíjať inovatívne riešenia aj pre tento nevýrobný sektor hospodárstva.

Druhé najväčšie centrum podnikových služieb na Slovensku je v Košiciach

Ilustračné foto.

Nemecká spoločnosť T-Systems Slovakia má v Košiciach aktuálne už 3850 zamestnancov, čím predstavuje druhé najväčšie centrum podnikových zdieľaných služieb na Slovensku. Ako potenciálne konkurenčnú výhodu východoslovenského regiónu vníma firma schopnosť dodávať vysokú kvalitu porovnateľnú s Nemeckom.

„Tým sa dokážeme odlíšiť od mnohých iných štandardnejších lokalít, ako sú India, Rumunsko a podobne. Ďalšou výhodou regiónu je tiež záujem o tento typ práce. Vzdelávacie inštitúcie v regióne dokážu pripravovať odborne vzdelaných ľudí,“ uviedla pre TASR hovorkyňa spoločnosti Barbora Ruščin.

Potreba kvalifikovaných pracovníkov však zároveň vysoko prevyšuje ponuku regionálneho trhu práce, keďže IT je jedno z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví. „Ak chceme byť schopní dodávať našim zákazníkom služby v najvyššej kvalite, musíme mať aj adekvátne vzdelaných odborníkov. Pri našej veľkosti a ambícii ďalej rásť a rozvíjať sa potrebuje naša spoločnosť prijať ročne medzi štyrmi a šiestimi stovkami nových pracovníkov. Ročný výstup z fakulty elektrotechniky a informatiky je v relevantných odboroch iba čosi okolo troch stovák, takže výzva je zrejmá,“ konštatovala Ruščin.

Jedným z riešení je duálne odborné vzdelávanie, ktorého pilotný projekt spustil T-Systems Slovakia v spolupráci s košickou Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou (SPŠE) ako prvý na Slovensku ešte v roku 2013. V júni tohto roku ukončilo trojročné vyššie odborné štúdium podľa nemeckého modelu prvých 22 absolventov, ktorí hneď dostali pracovné miesta v spoločnosti.

Legislatívne podľa firmy treba zvýšiť flexibilitu vzdelávania. „Určite je potrebné väčšie prepojenie školy a praxe, súčasťou študijného programu by mala byť odborná prax v podniku. Vítame iniciatívu ministerstva školstva o pritiahnutí expertov z praxe aj na miesta docentov či profesorov. Veríme, že to pomôže spraviť školy ešte atraktívnejšie a konkurencieschopnejšie,“ konštatovala hovorkyňa.

Spoločnosť T-Systems Slovakia vznikla v roku 2006, voľba padla na Košice podľa firmy z dvoch dôvodov – relatívne nízkej nákladovej štruktúre a málo rozvinutému pracovnému trhu v oblasti informačných technológií. V regióne vtedy v IT pracovala zhruba tisícka ľudí. Po desaťročí rozvoja už počet pracovníkov v IT sektore prekročil 10.000 a Košice už zďaleka nie sú nízkonákladovou lokalitou, keďže v Európe existujú miesta, ktoré sú výraznejšie lacnejšie.

Firma predstavuje strategické miesto dodávateľskej siete materského koncernu Deutsche Telekom, ktorý pod obchodnou značkou T-Systems obsluhuje globálne firmy, ale aj verejné a nadnárodné organizácie v oblasti informačných systémov, telekomunikačných systémov aj systémovej integrácie.

Tri štvrtiny pracovníkov majú VŠ vzdelanie

Viac ako 76 % zamestnancov centier podnikových služieb (BSC – Business Service Center) v SR má vysokoškolské vzdelanie a viac ako 95 % z nich pri svojej práci využíva angličtinu alebo nemčinu. Uviedlo to Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vo svojej Koncepcii podpory centier podnikových služieb na Slovensku. V centrách sa však využívajú aj ďalšie jazyky, najmä taliančina, francúzština, španielčina, holandčina a maďarčina.

„BSC na Slovensku zamestnávajú aj cudzincov, prevažne z európskych krajín, pričom takmer 90 % zamestnancov tvoria občania Slovenskej republiky. To je v kontraste s Českou republikou, kde v niektorých BSC pracuje viac ako 60 % cudzincov. Vekový priemer zamestnancov je 32 rokov,“ spresnil ďalej rezort hospodárstva.

Mzda v BSC podľa vládneho materiálu dosahuje takmer dvojnásobok priemernej mzdy na Slovensku. Hrubá mzda za rok 2015 bola v priemere 1660 eur, pričom aj vďaka narastajúcej konkurencii mzdy každoročne rastú.

Z rodového hľadiska má BSC sektor vyrovnanú štruktúru, so 46-% zastúpením žien a zároveň umožňuje ženám uplatnenie v manažérskych pozíciách (41-% podiel), ako aj technických odboroch. „K vyrovnanej rodovej štruktúre výrazne prispieva využitie flexibilných foriem zamestnávania, ktoré vychádzajú v ústrety predovšetkým ženám po návrate z materskej dovolenky a všeobecne rodičom s malými deťmi,“ dodalo MH SR.

Centrá priberajú nových ľudí, podmienkou sú jazyky

Centrá zdieľaných podnikových služieb v krajinách V4 vrátane Slovenska zaznamenávajú rozmach. Spoločnosti priberajú nielen nových zamestnancov, ale rozširuje sa aj ich pôsobenie. Zamestnanci v tomto sektore pritom môžu zarobiť minimálne 900 eur a maximálne až 4200 eur, a to v závislosti od krajiny, v ktorej sa zamestnanec rozhodne pracovať. Vyplýva to z medzinárodného prehľadu platov, ktorý zostavila personálna agentúra Grafton Slovakia.

„Dynamika centier zdieľaných služieb sa okrem obľúbenosti zo strany uchádzačov prejavuje v počte voľných pracovných pozícií a príležitostí budúceho uplatnenia primárne v oblasti financií, starostlivosti o zákazníka a klientskej podpory,“ skonštatoval manažér Grafton Slovakia Miroslav Garaj.

Personálna agentúra sa pozrela na to, ako sa tento sektor vyvíja v jednotlivých krajinách V4. Ukázalo sa, že dôležitým kritériom pri výbere budúcich zamestnancov je pokročilá znalosť cudzích jazykov. V Českej republike sa najčastejšie vyžaduje ovládanie nemeckého, holandského a severských jazykov. V Maďarsku sa zamestnávatelia zameriavajú na kandidátov s aktívnou znalosťou bulharského a estónskeho jazyka, v Poľsku je zo strany zamestnávateľov kladený dôraz na ovládanie francúzskeho, talianskeho, španielskeho, ako i čínskeho jazyka. Na Slovensku spoločnosti v tejto oblasti najčastejšie vyžadujú znalosti nemeckého, rumunského a poľského jazyka.

Výška platov v spoločnostiach v tejto oblasti sa pritom líši v závislosti od pozície aj krajiny, v ktorej ľudia pracujú. Napríklad manažér verejného obstarávania zarobí najviac vo Varšave, kde sa jeho maximálny plat podľa prieskumu môže vyšplhať až na 4200 eur. V Bratislave predstavuje 3800 eur. Menej zarábajú koordinátori objednávok, ktorí však musia ovládať cudzí jazyk. Zatiaľ čo minimálny zárobok na tejto pozícii v Bratislave dosahuje 900 eur, vo Varšave sa pohybuje na úrovni 1100 eur.