bratislavský Jurajov Dvor, nový typ autobusu, IVECO URBANWAY 12m, interiér, linka 50