Česko v rebríčku hodnotenia podnikateľského prostredia predbehlo Slovensko

0 492
Praha, ilustračné foto. TASR - Pavel Neubauer.

BRATISLAVA – Slovensko ako lokalitu pre investície v strednej a východnej Európe zvýhodňuje predovšetkým členstvo v Európskej únii, pracovitá a produktívna pracovná sila ochotná pracovať za relatívne priaznivé náklady. Tiež dostupnosť a kvalita lokálnych dodávateľov. V aktuálnom prieskume Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK) sa však pri hodnotení podnikateľského prostredia dostalo na druhú priečku, keď ho predbehlo Česko. Dôvodom, ako povedal na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave hovorca SNOPK Markus Halt, bol plán hospodárskeho rastu, ktorý na konci roka 2014 prijala česká vláda.

„Ohlásila v ňom rozvoj investícií do infraštruktúry a obmedzenie byrokracie. Slovensko naproti tomu zaviedlo minimálnu daň, zvyšuje byrokraciu a náklady na prácu,“ reagoval Halt na otázku TASR. Pripomenul, že Slovensko má naďalej veľmi priaznivú geografickú polohu. „Tým, že väčšina investorov má svoje materské firmy v Rakúsku a v Nemecku, ‚centrálna pozícia‘ Českej republiky je takto ešte priaznivejšia, než pozícia Slovenska,“ konštatoval.

Z prieskumu vcelku vyplynulo, že slovenskému hospodárstvu sa bude dariť lepšie, než v minulom roku. Avšak o nejakom mohutnom rozmachu nemôže byť reč. Takto to vnímajú zahraniční investori na Slovensku. Každý piaty z opýtaných podnikov hospodársku situáciu na Slovensku označil ako pozitívnu, čo je najlepší výsledok od roku 2009. Očakávania vo vlastnom podniku vychádzajú optimistickejšie, keďže viac ako polovica firiem počíta v tomto roku s rastúcimi obratmi a 9 % sa zmierilo so zhoršením hospodárskej situácie.

Približne každý tretí podnik by chcel rozšíriť investície a počet pracovníkov. Obchodný radca Rakúskeho veľvyslanectva na Slovensku Patrick Sagmeister poukázal na povzbudzujúci faktor. „Počet podnikov, ktoré majú zámer investovať a zamestnať nových pracovníkov, má byť v tomto roku zreteľne vyšší ako podiel firiem, ktoré musia svojich zamestnancov zredukovať. Za to treba poďakovať predovšetkým spracovateľskému priemyslu, kde sa táto diferencia ukazuje najvyššia,“ konštatoval Sagmeister.

V kríze na Ukrajine nevidí prevažná väčšina respondentov prieskumu momentálne žiadne nebezpečenstvo pre ekonomické činnosti. Sedem z desiatich firiem je presvedčených, že ani konflikt, ani s ním spojené ekonomické sankcie EÚ by nemali mať nepriaznivý dosah na ekonomický rozvoj.

Prieskum zachytil pokles spokojnosti, pokiaľ ide o dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily. Na slovenskom pracovnom trhu začínajú pociťovať jej nedostatok. Nespokojnosť vyjadril najmä spracovateľský priemysel.

Reformám v oblasti pracovného práva, daňových predpisov, a tiež v oblasti verejného obstarávania, nepripísali podniky v prieskume žiadne pozitívne účinky. Situácia sa nezlepšila ani v dostupnosti práva.

Do prieskumu sa zapojilo 167 firiem, ktoré sú členmi šiestich obchodných a priemyselných komôr. Najväčšie zastúpenie v prieskume mali rakúske a nemecké firmy pôsobiace na Slovensku. Posudzovali 25 faktorov.

 

Zdroj: TASR

Foto: TASR – Pavel Neubauer