Ceny na Slovensku rastú, najviac platíme za potraviny a zdravotníctvo

0 662
Ilustračné foto. TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 14. augusta (TASR) – Spotrebiteľské ceny sa v júli 2017 v porovnaní s júlom 2016 úhrne zvýšili o 1,4 %. Vzrástli ceny v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje o 4,2 %, doprava o 3 %, zdravotníctvo o 2,7 %, reštaurácie a hotely o 2,3 %, rozličné tovary a služby o 2,2 %, alkoholické nápoje a tabak o 2,1 %, rekreácia a kultúra o 1,6 %, vzdelávanie o 1,4 %, pošty a spoje o 0,4 %. Klesli ceny za bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 1,1 %, za nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domácnosti o 0,3 %. Nezmenili sa ceny odevov a obuvi. Informoval o tom dnes Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Spotrebiteľské ceny sa v júli 2017 v porovnaní s júnom 2017 v úhrne zvýšili o 0,1 %. Vzrástli ceny v odboroch rekreácia a kultúra o 1 %, zdravotníctvo o 0,3 %, alkoholické nápoje a tabak, reštaurácie a hotely zhodne o 0,2 %, potraviny a nealkoholické nápoje, bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá, rozličné tovary a služby zhodne o 0,1 %. Klesli ceny odevov a obuvi o 0,9 %, za nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domácnosti o 0,5 %, v doprave o 0,4 %. Na úrovni minulého mesiaca zostali ceny za pošty a spoje, vzdelávania.

V priemere za sedem mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 1 %.

Index spotrebiteľských cien sa v júli oproti júnu zvýšil v domácnostiach zamestnancov, v domácnostiach dôchodcov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,1 %. Index spotrebiteľských cien sa v júli 2017 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov, za domácnosti dôchodcov a za nízkopríjmové domácnosti zhodne o 1,4 %.

V priemere za sedem mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 1,1 %, za domácnosti dôchodcov o 0,8 % a za nízkopríjmové domácnosti o 0,9 %.

V júli 2017 dosiahla jadrová inflácia hodnotu 2,1% a čistá inflácia 1,4%

Miera medziročnej inflácie dosiahla v júli 2017 v úhrne hodnotu 1,4 %. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 2,1 % a čistá inflácia hodnotu 1,4 %. Informoval o tom dnes Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

V júli 2017 oproti júnu 2017 úhrnnú infláciu jadrová inflácia ovplyvnila 0,05 percentuálneho bodu (p. b.), regulované ceny úhrnnú infláciu ovplyvnili 0,02 p. b. a nepriame dane úhrnnú infláciu neovplyvnili. Ceny potravín jadrovú infláciu ovplyvnili 0,02 p. b., čistá inflácia jadrovú infláciu ovplyvnila 0,03 p. b.

Inflácia sa v júli zrýchlila až na 4-ročné maximum

Inflácia v júli podľa očakávaní zrýchlila až na 4-ročné maximum, keď ceny naposledy rástli rýchlejšie v júli 2013. Uviedol to v komentári k júlovým spotrebiteľským cenám Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

„Dôvodom júlového zrýchlenia medziročnej inflácie bol najmä bázicky efekt, teda vyprchanie efektu minuloročného júlového zníženia regulovaných cien plynu, ale aj pokračujúci dynamicky rast cien potravín, či zrýchľovanie dopytovej inflácie podoprené silnejúcou domácou spotrebou a silným trhom práce,“ priblížil.

Výraznou mierou prispeli podľa neho v júli k zrýchleniu medziročného rastu cien aj ceny potravín. Napriek tradičnému zníženiu cien sezónnych potravín (ovocie, zelenina), ceny potravín v júli medzimesačne vzrástli o 0,1 %. Ceny potravín rástli naposledy rýchlejšie v júli 2013, teda pred 4 rokmi. Silný rast cien v júli zaznamenali najmä oleje a tuky a mlieko, mliečne výrobky, syry a vajcia. „Ceny poľnohospodárskych komodít pritom naznačujú, že silný medziročný rast cien u týchto položiek by mal pretrvávať aj v nasledujúcich mesiacoch,“poznamenal.

K zrýchľovaniu inflácie však podľa Koršňáka prispieva aj silnejúca domáca spotreba, ktorá sa začína postupne prejavovať na zvyšovaní dopytových tlakov na infláciu. Na rozdiel od minulých rokov už sekundárne efekty nižších cien energií nebrzdia rastúce tlaky na ceny prichádzajúce zo silnejúcej spotreby, a tak oživeniu dopytovej inflácie nič nebráni. Ceny ropy na svetových trhoch sa v júli vrátili na rastovú trajektóriu.

„K inflačnému cieľu ECB (tesne pod 2 %) sa inflácia na Slovensku bude približovať len pomaly a tohto roku ho pravdepodobne zatiaľ nedosiahne. Inflácia by sa mala držať na úrovni okolo 1,5 %, respektíve tesne nad touto úrovňou aj počas posledných mesiacov roka. Rast cien by mali nahor tlačiť najmä rastúce ceny potravín a zotavujúca sa dopytová inflácia, keď silný trh práce a zlepšujúca sa spotrebiteľská dôvera budú ďalej tlačiť na rast spotreby slovenských domácností. Na rozdiel od minulých rokov pritom už zotavujúci sa spotrebiteľský dopyt netlmia sekundárne efekty klesajúcich cien energií, ktoré v minulosti absorbovali časť dopytových tlakov na ceny. Naopak, ceny pohonných látok už v druhej polovici roka nebudú infláciu zdvíhať až tak výrazne, ako tomu bolo v úvode roka, keďže štatistický vplyv bázického efektu už z veľkej časti odznel. Navyše, silné euro absorbuje časť nárastu dolárových cien ropy,“ dodal Koršňák.

„Rast spotrebiteľských cien v júli 2017 prekonal naše očakávania, počítali sme so zvýšením inflácie z 1,0 % na 1,2 % kvôli vypadnutiu bázického efektu – pokles cien plynu, ku ktorému prišlo vlani v júli, už vypadol z porovnávacej bázy,“ doplnila hlavná ekonómka Slovenskej sporiteľne Mária Valachyová.

Štatistický úrad (ŠÚ) SR dnes informoval, že spotrebiteľské ceny sa v júli 2017 v porovnaní s júlom 2016 úhrne zvýšili o 1,4 %. Spotrebiteľské ceny sa v júli 2017 v porovnaní s júnom tohto roku v úhrne zvýšili o 0,1 %.