Celoživotné vzdelávanie zohrá dôležitú úlohu v reforme školstva v SR

0 729
Ilustračná snímka.
Bratislava/Hamburg – Slovenská republika sa chystá zreformovať vzdelávací systém tak, že významnejšiu úlohu bude mať celoživotné vzdelávanie. Dôležitou inštitúciou nápomocnou pri realizácií tohto zámeru je Odbor celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

V rámci podpory týchto snáh navštívila slovenská delegácia v uplynulých dňoch Inštitút UNESCO pre celoživotné vzdelávanie (UIL) v Hamburgu, kde svoje plány predniesla a prekonzultovala s tamojšími odborníkmi. O priebehu tohto stretnutia informoval UIL v piatok na svojej oficiálnej webstránke.

Slovenskú delegáciu tvorila Stála delegátka SR pri UNESCO, veľvyslankyňa Klára Novotná, a riaditeľka Odboru celoživotného vzdelávania slovenského ministerstva školstva Monika Korkošová. Odborníkov z UIL informovali o plánovaných zmenách, ktoré budú osobitnú pozornosť venovať iniciatíve UNESCO zameranej na uznávanie, validáciu a akreditáciu výstupov neformálneho a formálneho vzdelávania sa (RVA).

Integrácia tejto iniciatívy by mala na Slovensku pomôcť vytvoriť taký kvalifikačný systém, ktorý bude schopný riešiť problémy dlhodobej nezamestnanosti, vzdelávania starých ľudí či integrácie znevýhodnených skupín do vzdelávacieho aj profesijného života.

Slovenské ministerstvo školstva chce do projektov celoživotného vzdelávania zapojiť aj menej rozvinuté časti krajiny. V súvislosti s týmto cieľom pripravuje týždňové podujatie zamerané na propagáciu celoživotného vzdelávania, na ktorom bude výsledky svojej práce v tejto oblasti prezentovať aj UIL.

Je nevyhnutné, aby sme sa učili z dobrej práce, ktorú UNESCO robí na celom svete, učili sa od seba navzájom a získali tie najlepšie postupy na obohatenie našich rôznych vzdelávacích systémov,“ uviedla pri príležitosti stretnutia Klára Novotná.

Jej vyjadrenie podobnými slovami podporil aj riaditeľ UIL Arne Carlsen. Dodal, že začlenenie celoživotného vzdelávania do vzdelávacieho systému krajiny je dobrou a návratnou investíciou, vďaka ktorej bude mať k vzdelaniu prístup omnoho väčšie množstvo ľudí.