školy, školstvo, vzdelanie, vzdelávanie

Z 13. roèníka Burzy informácií pre vo¾bu povolania 2014 v budove Slovenskej národnej knižnice v Martine 2. decembra 2014. Prezentuje sa tu 19 stredných škôl a traja zamestnávatelia zo Žilinského samosprávneho kraja. FOTO TASR – Pavol Ïurèo