Brigádujúcich študentov treba včas prihlásiť Sociálnej poisťovni

0 579
Ilustračné foto. TASR/AP

Bratislava (TASR) – Sociálna poisťovňa v súvislosti s prichádzajúcim obdobím predvianočných brigád upozorňuje zamestnávateľov, aby nezabudli študentov, ktorí sa rozhodli brigádovať, včas prihlásiť do registra.

Na základe dohody o brigádnickej práci študentov totiž vzniká študentovi povinné dôchodkové poistenie zamestnanca, a teda aj povinnosť študenta a jeho zamestnávateľa platiť poistné na dôchodkové poistenie, a pre zamestnávateľa aj povinnosť uhrádzať poistné na úrazové a garančné poistenie.

Zamestnávateľ je povinný brigádnika prihlásiť v Sociálnej poisťovni na tieto poistenia prostredníctvom tlačiva Registračný list FO pred vznikom týchto poistení, najneskôr pred začatím výkonu práce.

Študent má právo určiť dohodu o brigádnickej práci študentov, na základe ktorej nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, ak pravidelný mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem študenta z tejto dohody nepresahuje 200 eur.

Študenta, ktorý si uplatnil výnimku, zamestnávateľ prihlási v Sociálnej poisťovni len na účely úrazového a garančného poistenia pred vznikom tohto právneho vzťahu, najneskôr pred začatím výkonu práce.

Ak príjem študenta z dohody presiahne hraničnú sumu mesačného príjmu (pri dohode s pravidelným mesačným príjmom), resp. priemerného mesačného príjmu (pri dohode s nepravidelným príjmom) pre uplatnenie výnimky 200 eur, študentovi vzniká dôchodkové poistenie aj v prípade, že o výnimku požiadal.

Pri pravidelnom mesačnom príjme je povinný zamestnávateľ ho dodatočne prihlásiť na dôchodkové poistenie, a to najneskôr v lehote splatnosti poistného za kalendárny mesiac, za ktorý príjem presiahol stanovenú hranicu a pri nepravidelnom príjme až pri ukončení dohody, a to najneskôr v lehote splatnosti poistného.

TASR informovala Sociálna poisťovňa.