Baníkom sa zvyšuje základná suma osobitného príspevku

0 762

BRATISLAVA –  Základná suma osobitného príspevku pre baníkov sa zvyšuje. Vyplýva to z novely zákona o osobitnom príspevku baníkom, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára tohto roku. Právnu normu pripravil poslanec Smeru-SD Pavol Pavlis.

Novela stanovuje mechanizmus, ktorým sa zabezpečuje zohľadnenie celej doby výkonu zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenska. A to zvýšením zákonom stanovenej základnej sumy osobitného príspevku baníkom za obdobie zamestnania prevyšujúce minimálnu dobu zamestnania potrebnú na vznik nároku na osobitný príspevok v základnej výške.

Výhodnejšie sa zohľadňuje obdobie zamestnania presahujúce minimálnu dobu potrebnú na vznik nároku na osobitný príspevok vykonávané vo vybraných zamestnaniach ako rubač, lámač, razič alebo hĺbič v porovnaní s ostatnými zamestnaniami v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí.

Zároveň sa novelou zavádza každoročná valorizácia sumy osobitného príspevku baníkom v závislosti od indexu medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve.