ANALÝZA: V porovnaní s EÚ podniká na Slovensku podpriemerný počet žien

0 621
Ilustračná snímka. FOTO: TASR - Pavol Ďurčo

Počet žien v rámci aktívnych fyzických osôb (FO) – podnikateliek sa v roku 2016 na Slovensku zvýšil. V rámci Európskej únie (EÚ) je ale aktivita slovenských žien v podnikaní na podpriemernej úrovni. Vyplýva to z analýzy Slovak Business Agency (SBA), ktorá sa opiera o údaje Štatistického úradu (ŠÚ) SR a Eurostatu.

Zastúpenie podnikateliek v rámci FO vzrástlo v roku 2016 medziročne na 28,8 %, čo predstavuje v absolútnej hodnote 99.900 žien. Ide o druhý najvyšší podiel za posledných desať rokov. Muži tvorili viac ako dve tretiny celkového počtu, čo je 71,2 %.

Najväčšie zastúpenie (52,3 %) dosiahli podnikateľky v roku 2016 u osôb podnikajúcich v slobodných povolaniach. O niečo menej žien podnikalo formou živnosti (27,5 %) a formou samostatne hospodáriacich roľníkov (26,5 %).

Takmer jedna tretina (32,9 %) z celkového počtu živnostníčok pôsobila v odvetví obchodu,  viac ako jedna štvrtina (28,4 %) v oblasti obchodných služieb a 18,2 % z nich v oblasti ostatných služieb. Nasledoval priemysel (8,1 %), oblasť ubytovania a stravovania (5,5 %), doprava, informačné a komunikačné činnosti (3,4 %), pôdohospodárstvo (1,8 %) a stavebníctvo (1,7 %). Analýza poukazuje aj na to, že v porovnaní s mužmi ženy podnikajú výraznejšie viac v odvetviach služieb a obchodu.

Ženy podnikajúce na živnosť majú najvyššie zastúpenie v Bratislavskom kraji, až 35,7 %, a vyššie zastúpenie ako v rámci celého Slovenska dosahujú aj v Košickom (31,4 %) a Banskobystrickom kraji (29,5 %).

Podiel žien na celkovom počte podnikateľov v SR v roku 2016 dosiahol 30,6 %, čo je o 1,7 percentuálneho bodu (p. b.) menej ako v celej EÚ. Pred Slovenskom sa umiestnili aj všetky ostatné krajiny V4. Najväčší podiel podnikateliek na celkovom počte má Lotyšsko (39,1 %), Litva (37,7 %) a Luxembursko (37,1 %).

Analýza SBA však naznačuje, že Slovensko sa postupne približuje k európskemu priemeru. Za SR je v danom období ešte Taliansko s 30,5-% podielom podnikateliek, Slovinsko s hodnotou 29,9 %, Dánsko s 28,8-% podielom žien na podnikaní, Švédsko s 28,7 % a o niečo menej podnikateliek má aj Írsko (21,3 %) a Malta (17,4 %).