ANALÝZA: Mestá a obce nedostatočne využívajú elektronické trhovisko

0 622
Ilustračná snímka

Bratislava – Z vládnych reformných nástrojov v rámci verejného obstarávania si najlepšie vedie elektronické trhovisko, ktoré sa v roku 2015 rozbehlo do plnej prevádzky. Prinieslo ostrejšiu súťaž, dvojnásobne vyššie úspory oproti klasickým tendrom a tendre na ňom trvajú prakticky len týždeň. Konštatuje to analýza Transparency International Slovensko, ktorá skúmala vývoj v zadávaní verejných zákaziek v roku 2015.

Celkovo má však trhovisko len obmedzený vplyv na úspory v obstarávaní. Cez systém prešli len tri percentá celkového objemu tendrov. Len každá štvrtá obec na Slovensku ho doteraz využila, pričom viaceré mestá sú bez jediného obchodu.

Analýza však uvádza rok 2015, čo znamená, že využívanie Elektronického kontraktačného systému (EKS) pri verejnom obstarávaní pokročilo ďalej. To, že elektronizácia verejného obstarávania na Slovensku je na polceste, konštatovala aj poradkyňa ministra vnútra Tatiana Behrová. Ako uviedla na tohtoročnom medzinárodnom kongrese ITAPA, Slovensko sa vďaka elektronickému trhovisku za dva roky naučilo pracovať s elektronickými zákazkami.

V súčasnosti je zelektronizované zadávanie podlimitných zákaziek, pričom nadlimitné sú zatiaľ málo zelektronizované. Elektronické nástroje sa na tento typ zákaziek používajú len dobrovoľne a len čiastočne. Od októbra 2018 budú musieť obstarávatelia na Slovensku plne elektronicky zadávať všetky zákazky vrátane nadlimitných.

Za dva roky prevádzky elektronického trhoviska bolo plne elektronickým spôsobom uzavretých vyše 53.000 podlimitných zákaziek. Užívateľov podlimitných zákaziek elektronického trhoviska je v súčasnosti približne 21.000. Aspoň jeden obchod v tomto procese zadalo vyše 3000 z viac ako 6700 zaregistrovaných verejných obstarávateľov a tisícka z nich to robí automaticky opakovane.

Zo 14.000 zaregistrovaných dodávateľov pravidelne súťaží 1500 subjektov, takmer 4000 súťažilo touto formou aspoň raz. Štatistický úrad SR pritom na Slovensku registruje 622.000 podnikateľských subjektov.

Cez EKS povinne nakupuje štát, obec, vyšší územný celok, ako aj organizácie, ktoré sú nimi zriadené či majetkovo prepojené, ak hodnota tovaru, služieb či stavebných prác presahuje 1000, resp. 5000 eur a dosahuje najviac 135.000 eur v prípade štátu, respektíve 209.000 eur v prípade ostatných obstarávateľov. Pri stavebných prácach predstavuje horný finančný limit 5.225.000 eur. Nadlimitné nákupy sa týkajú obchodov nad týmito sumami.

Dodávateľom Elektronického kontraktačného systému pre Ministerstvo vnútra SR je konzorcium Anasoft, Slovak Telekom a Tlačová agentúra Slovenskej republiky.