ANALÝZA: Firmy majú problém nájsť na voľné miesta vhodných ľudí

0 727
Ilustračná snímka

Bratislava 20. septembra – Nevhodná štruktúra uchádzačov o zamestnanie bráni výraznejšiemu znižovaniu nezamestnanosti na Slovensku. Firmy totiž narážajú na problém nájsť na voľné pracovné miesta vhodných ľudí. Nezamestnaným chýba kvalifikácia, pracovné návyky, či vôbec reálna chuť zamestnať sa.

Dnešné štatistiky ústredia práce ukázali, že miera evidovanej nezamestnanosti v auguste klesla na 6,54 %. „Kým ekonomické poučky zvyknú hovoriť o tom, že miera prirodzenej nezamestnanosti je okolo 4 %, na Slovensku je situácia iná. Trh práce prestáva dobre fungovať už pri úrovni evidovanej nezamestnanosti nad 6 %. Dôvodom je zlá štruktúra nezamestnaných, z ktorých veľká časť je zamestnateľná iba ťažko,“ upozorňuje podpredseda predstavenstva personálno-poradenskej spoločnosti McRoy Group Luboš Sirota.

Priestor na ďalšie výraznejšie znižovanie nezamestnanosti je preto výrazne obmedzený. Firmy už dnes pociťujú zásadný problém s dostupnosťou kvalifikovanej pracovnej sily. Výsledkom je, že prudko stúpa počet neobsadených voľných pracovných miest. „Počet voľných pracovných miest oficiálne stúpol na vyše 69.000. V skutočnosti je však toto číslo výrazne vyššie a podľa našich odhadov už dávnejšie presiahlo úroveň 100.000. Zďaleka nie každá firma totiž voľné pracovné miesta na úrad práce nahlasuje,“ upozorňuje Sirota.

Podobný názor má aj analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák. „Vyššiemu odlevu nezamestnaných z evidencie úradov práce bráni ich nevhodná štruktúra. V poslednom období sa pritom javí, že väčším problémom ako kvalifikačné predpoklady nezamestnaných by mohlo byť nerovnomerne regionálne rozloženie nezamestnanosti v kombinácii s ich pomerne nízkou mobilitou,“ tvrdí Koršňák. Upozornil tiež na to, že voľné pracovné miesta sa úplne nezhodujú s ponukou pracovnej sily na úradoch práce. „Sú koncentrované najmä v západnej časti krajiny, kde už chýba dostatok nezamestnaných na ich pokrytie,“ podotkol Koršňák.

Podľa analytika by však mala byť rastúca ekonomika schopná tvoriť nové pracovné miesta aj v nasledujúcich mesiacoch a tlačiť tak nezamestnanosť na nové historické minimá. „Stále pritom platí, že vo väčšine regiónov Slovenska, najmä západného Slovenska, v súčasnosti nebráni výraznejšiemu poklesu nezamestnanosti nedostatok nových pracovných miest, ale nevhodná štruktúra uchádzačov o prácu,“ priblížil Koršňák.

V septembri sa preto podľa neho úplne nedá vylúčiť, že pokles nezamestnanosti sa dočasne zastaví, hoci pravdepodobnejšie je len výraznejšie spomalenie jeho poklesu. „Dôvodom je registrácia absolventov stredných škôl, ktorí ďalej nepokračujú v štúdiu. Silný trh práce by pritom mal predsa len zvýšiť podiel absolventov, ktorí prejdú do zamestnania bez medzipristátia na úrade práce. Sezónny výkyv v nezamestnanosti by tak mohol byť miernejší ako v minulosti,“ očakáva Koršňák.

Slovenské firmy sú podľa McRoy Group pre nedostatok pracovných síl nútené v čoraz väčšej miere zamestnávať aj cudzincov. „Mnohé firmy už dnes stoja pred otázkou, či prijmú cudzincov, alebo nedokážu personálne pokryť objem rastúcich objednávok. Systémové zmeny, ktoré by zlepšili štruktúru slovenských nezamestnaných, napríklad skvalitnením ich rekvalifikácie, sú síce potrebné, no nedá sa od nich očakávať okamžitý efekt,“ vysvetľuje Sirota.