ANALYTICI: Trh práce koncom roka podporila silná ekonomika a eurofondy

0 714
Ilustračné foto. TASR - František Iván
BRATISLAVA – V závere minulého roka rast zamestnanosti na Slovensku potiahla silná ekonomika aj dočerpávanie eurofondov. Zamestnanosť sa zvýšila v priemysle, službách a len mierne v stavebníctve. Pribudol aj počet živnostníkov. Vyplýva to z aktuálneho komentára analytikov Národnej banky Slovenska.


V 4. štvrťroku minulého roka zamestnanosť na Slovensku vzrástla o 0,4 %, čo je približne o 10.200 osôb a medziročne o 2 %. Miera nezamestnanosti klesla o 0,54 percentuálneho bodu (p. b.) na 10,85 %, rast miezd zrýchlil o 1,2 p. b. na 4,1 % medziročne pri medzikvartálnom náraste o 1,4 %. „Zamestnanosť potiahol impulz z domáceho dopytu, čiastočne podporený aj dočerpávaním eurofondov. Tie však zamestnanosti pomohli najmä nepriamo, napríklad zvýšeným spotrebným dopytom domácností, keďže zamestnanosť v stavebníctve vzrástla len mierne a výkony sa kompenzovali formou vyšších miezd,“ uviedli analytici národnej banky.

Spomedzi odvetví pribúdali nové pracovné miesta najmä v priemysle. „Po pozitívnom impulze z 3. štvrťroka, keď sa prepustilo menej učiteľov ako zvyčajne počas letných mesiacov, sa očistená zamestnanosť vo verejnej správe technicky vrátila na mierne nižšiu štandardnú úroveň,“ ozrejmili analytici NBS.

Mierne vzrástol aj počet samostatne zárobkovo činných osôb, a to najmä v doprave, hoteloch a reštauráciách. „Tým sa prerušil klesajúci trend. Nárast zamestnanosti v domácej ekonomike sprevádzaný zvýšením počtu obyvateľov SR pracujúcich v zahraničí vyústili do výrazného poklesu miery nezamestnanosti,“priblížili analytici slovenskej centrálnej banky.

Odhady týkajúce sa vývoja zamestnanosti v 1. štvrťroku tohto roku sú podľa prieskumov tiež pomerne priaznivé. „Očakávame však určité zmiernenie najmä z titulu odznenia vplyvu eurofondov na ekonomiku,“predpokladajú analytici.

Dočerpávanie eurofondov koncom vlaňajška sa totiž podpísalo pod rast priemernej mzdy aj kompenzácií zamestnancov v súkromnom sektore, najmä formou jednorazových odmien. „Odmeny dominovali aj vo verejnej správe, ktorá prispela k zvýšeniu celkovej priemernej mzdy v ekonomike podobnou mierou ako súkromný sektor,“ doplnili analytici s tým, že na začiatku tohto roka by mohlo dôjsť k miernemu spomaleniu rastu miezd. „Výraznejšiemu spomaleniu bráni nárast tarifných platov vo verejnom sektore a pokračujúci rast dopytu po pracovnej sile. Z hľadiska odvetví dominoval rast miezd v stavebníctve, ostatné odvetvia sa pohybujú neďaleko štvorpercentnej dynamiky, ale aj v nich došlo koncom roka k akcelerácii,“ dodali analytici národnej banky.