Ako komunikovať so Sociálnou poisťovňou po 1. júli

0 1094
TASR/František Iván
Bratislava 23. júna  – Od 1. júla tohto roka sa zavádza povinná komunikácia právnických osôb a orgánov verejnej moci elektronickou formou, t.j. prostredníctvom elektronických schránok (e-schránky). V prípade dokumentov zasielaných v súčasnosti prostredníctvom systému elektronických služieb Sociálnej poisťovne (SES) sa však postup zo strany klientov nemení. Naďalej budú komunikovať s poisťovňou elektronicky prostredníctvom SES a v zmysle uzatvorených dohôd o elektronickej komunikácii.

Výkazy poistného, registračných listov fyzickej osoby, registračných listov zamestnávateľa sa aj po 1. júli naďalej podávajú cez webový portál SES SP. Zamestnávatelia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, fyzické a právnické osoby a súdni exekútori, ktorí komunikujú s poisťovňou prostredníctvom SES SP, sú podľa zákona o e-Governmente oprávnení komunikovať s poisťovňou bez zmeny do 31. januára 2018.

Ako informoval TASR hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Peter Višváder, Systém elektronických služieb SP bol budovaný a vyvíjaný na základe požiadaviek zamestnávateľov, v snahe čo najviac zjednodušiť a zefektívniť zákonom stanovené povinnosti. Aj po 1. júli je stálou platformou, so zachovaním všetkých kontrolných mechanizmov, ako napríklad online kontrola podávaných výkazov a registračných listov.

„Upozorňujeme zamestnávateľov a ostatných klientov využívajúcich elektronické služby SES, aby nezasielali dokumenty prostredníctvom elektronických schránok na portáli slovensko.sk, keďže takto zaslané dokumenty neprejdú všetkými kontrolami dostupnými v SES, sú spracúvané manuálne,“ doplnil Višváder.