Ak uvažujete nad novostavbou, je vhodné si ju poistiť

0 648
Ilustračné foto
Ilustračné foto

Bratislava – Po zime sa opäť naplno rozbehli stavebné práce. Či stavebník už stavať začal alebo v stavbe pokračuje, je dobré mať stavbu poistenú. Až do nasťahovania sa je strážená menej, ako by bolo vhodné, avšak drahé vybavenie už spravidla obsahuje.

Poistenie sa dá uzavrieť v akejkoľvek fáze výstavby. Budova na to, aby sa mohla poistka uzavrieť, nemusí byť skolaudovaná. Musí však byť ohlásená stavebnému úradu alebo disponovať stavebným povolením. Podmienky zmlúv sa dajú aktualizovať súbežne s pokračujúcou výstavbou. Kolaudáciou sa budova oficiálne stáva dokončenou. Pri uzatváraní poistky by si mal klient dávať pozor na to, aby bola uzatvorená na dostatočne vysokú poistnú sumu a v prípade negatívneho vývoja udalostí pokryla škody. Sú situácie, kedy je poistenie nutnosťou, napríklad pri čerpaní úveru.

Poistka sa v prípade budovy štandardne uzatvára tak, aby kryla kombináciu rôznych rizík, napríklad živel, krádež, vandalizmus alebo takzvané vodovodné škody, ktoré by mohli vzniknúť ako dôsledok poškodenia vodovodného zariadenia. Nemenej dôležité sú aj asistenčné služby, ktoré bude môcť klient využiť po vzniku poistnej udalosti, napríklad na odpratanie sute. Pri poistení je nutné spomenúť aj minimálnu úroveň zabezpečenia, ktorú poisťovne požadujú pri krytí rizika krádeže. Ak sa na to zabudne, môže sa stať, že poisťovňa bude plnenie krátiť, prípadne ho zamietne.

Napriek tomu, že voči prírode je človek často bezmocný, čeliť zlodejom je čiastočne možné. S ich „záujmom“ treba rátať, keďže novostavba v istom štádiu obsahuje hodnotné predmety, ako kotol, sanitu, stavebné materiály alebo pracovné nástroje.

„Ak máme možnosť inštalácie svetla s detektorom pohybu, je to jednoduché a praktické riešenie, ako zlodeja odradiť. Psychologický efekt môže mať aj tabuľka, ktorá upozorňuje na prítomnosť psa. Na presvedčivosti môžeme tomuto triku pridať aj miskou na vodu pre nášho domnelého strážcu. Alternatívou môže byť aj imitácia kamery, ak teda nehodláme nehnuteľnosť monitorovať naozaj. Rovnako si môžeme lacno zadovážiť nálepky na okná, ktoré informujú o inštalovanom alarme. Je samozrejmé, že na skúseného zlodeja takéto triky platiť asi nebudú, no amatéra odradia,“ radí Martina Cvachová z poisťovne Groupama.

Opatrnosť je dôležitá aj pri komunikácii s osobami, ktoré do domu púšťame. Nikdy si nemôže byť stavebník istý, či robotník alebo technik neposunú informácie o neprítomnosti niekomu inému. Preto je treba zvýšiť obozretnosť, ak o našich plánoch hovoríme s cudzími osobami, ktoré by tieto informácie mohli zneužiť.