Ak sú nezrovnalosti vo vymeriavacom základe, kontaktujte poisťovňu

0 622
Foto: TASR - Radovan Stoklasa
Bratislava  – Sociálna poisťovňa začala posielať informačné listy fyzickým osobám, ktoré za rok 2015 eviduje vo svojom registri ako zamestnancov. List obsahuje informácie o vymeriavacom základe, ktorý za nich vykázal ich zamestnávateľ, respektíve zamestnávatelia.

V praxi totiž dochádza k prípadom, keď zamestnávateľ Sociálnej poisťovni buď nevykazuje zamestnanca vôbec, alebo prípadne vykazuje nižšiu sumu vymeriavacieho základu (VZ), aká je v skutočnosti. Takéto nesprávne vykazovanie VZ momentálne môže byť výhodné pre zamestnávateľa aj zamestnanca, má ale pritom negatívne dosahy na zamestnanca v podobe zamietnutých alebo nižších dávok zo sociálneho poistenia.

Ak zamestnanec na základe listu zo Sociálnej poisťovne zistí, že zamestnávateľ za neho vykázal nesprávny vymeriavací základ ako v skutočnosti dosiahol, mal by postupovať takto.

Radí Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne: „Odporúčame obrátiť sa na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne spolu s dokladmi, ktoré preukazujú nesprávnosť údajov vykázaných zamestnávateľom. Sociálna poisťovňa následne začne konanie o správnej výške vymeriavacieho základu, respektíve o období trvania poistenia. Ak sa preukáže, že pre výpočet dávky mal byť použitý vyšší vymeriavací základ, poisťovňa zamestnancovi spätne doplatí dávky prepočítané do správnej sumy. Podobne mu upraví aj vymeriavací základ pre účely dôchodku. Ak už bol dôchodok priznaný, jeho suma sa spätne prepočíta s prihliadnutím na správny VZ a ak dôchodok ešte priznaný nebol, správny VZ sa zohľadní na účely budúceho dôchodku.“

Vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť, je vo všeobecnosti príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.