Agrorezort: Jednotnú žiadosť na rok 2017 možno predkladať do 30. mája

0 716
TASR/Michal Svítok
Ilustračné foto.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR upozorňuje žiadateľov, že konečný termín predkladania Jednotnej žiadosti na rok 2017 je 30. máj. Záujemcovia o podporu tak majú na podanie žiadosti posledných deväť dní. Informovala o tom dnes Zuzana Peiger Ačjaková z MPRV.

„Tí žiadatelia, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po konečnom termíne, teda od 31. mája do 24. júna, budú mať nárokovateľnú čiastku zníženú o 1 % za každý pracovný deň omeškania,“ vysvetlil generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Juraj Kožuch. Žiadateľom zároveň neodporúča nechávať si predkladanie žiadosti na poslednú chvíľu ani po riadnom termíne, vzhľadom na uplatnenú sankciu a možnú oneskorenú administráciu takto podaných žiadostí.

Pôvodný termín na predkladanie žiadostí bol do 15. mája, predĺženie termínu sa týka všetkých priamych podpôr, ktoré sú administrované prostredníctvom Jednotnej žiadosti na rok 2017.

Jednotná žiadosť sa týka oblastí platieb na plochu, na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, chmeľ, mladých poľnohospodárov, viazané priame platby, agroenvironmentálno-klimatické opatrenia, ekologické poľnohospodárstvo, oblasti s prírodnými obmedzeniami a platby v rámci sústavy Natura 2000.

Jednotnú žiadosť na rok 2017 je potrebné do 30. mája predložiť na regionálne pracovisko PPA, kde sa dajú vyzdvihnúť aj všetky predtlačené formuláre. Grafický materiál je možné vytvoriť zo systému GSAA, ktorý je dostupný na stránke Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) https://gsaa.vupop.sk. Ministerstvo odporúča neodkladať zakreslenie grafickej prílohy v systéme GSAA na poslednú chvíľu, aby sa žiadatelia vyhli nedostupnosti aplikácie z dôvodu maximálneho počtu paralelne pracujúcich užívateľov.