AFISP: Podporujeme rast nárokov na kvalifikáciu finančných agentov

0 690

Bratislava – Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) podporuje rast nárokov na kvalifikačné predpoklady finančných agentov. Taktiež je presvedčená, že komunikácia agentov s klientmi by sa mala skvalitniť, aby dostávali jasné, úplné a správne informácie o finančných produktoch.


„Budeme naďalej monitorovať nekalé praktiky finančných agentov a zistené skutočnosti bude asociácia v rámci samoregulácie zdieľať so svojimi členmi,“ skonštatovala v správe pre médiá generálna tajomníčka AFISP Darina Huttová. Asociácia tak reagovala najmä na pripravovanú novelu zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. AFISP má k nej niekoľko výhrad, o ktorých chce v nadchádzajúcom období verejne diskutovať.

Právna norma by mala transponovať do zákona európsku smernicu o distribúcii poistenia (IDD) a do zákona o cenných papieroch zas aktualizovanú smernicu o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID II). Jej cieľom je spojiť podmienky pre distribúciu poistenia s reguláciou pre ostatné sektory finančného trhu. Novela prináša aj ďalšie zmeny. Pri zvýšení kvalifikačných predpokladov pre viazaných agentov počíta napríklad s plnením podmienok odbornej spôsobilosti pred dňom začatia činnosti viazaného agenta, a nie do troch mesiacov od začatia činnosti, ako to bolo doteraz.

Zásadné zmeny sa týkajú aj vedenia evidencie agentov a poradcov v registroch Národnej banky Slovenska s možnosťou sledovať históriu spolupráce so samostatnými finančnými agentmi a finančnými inštitúciami, ako aj potenciálnu fluktuáciu agentov. Novela navrhuje aj zvýšenie nárokov pokiaľ ide o rozsah informácií poskytovaných klientom, resp. potenciálnym klientom pri výkone finančného sprostredkovania a finančného poradenstva. Po prvý raz tiež návrh novely presadzuje zverejňovanie provízií finančných agentov.

„Ak má dôjsť k zmene regulácie finančného sprostredkovania, je potrebné odstrániť terajší konflikt záujmov medzi výkonom finančného sprostredkovania a finančného poradenstva,“ upozornila Huttová.

Finančné poradenstvo ako nezávislé podnikanie sa na Slovensku podľa nej nerozvinulo. „NBS dnes eviduje 11 nezávislých poradcov, a to dvoch pre sektor poistenia alebo zaistenia, jedného pre kapitálový trh a deviatich pre sektor poskytovania úverov,“ spresnila Huttová.

Asociácia nepodporuje uplatnenie podmienok podľa Európskej smernici o distribúcii poistenia pre všetky sektory jednotne, ale finanční agenti by mali plniť podmienky odbornej spôsobilosti podľa jednotlivých sektorov. Podľa Huttovej by mala byť aj regulácia provízií finančných agentov konštruktívna a racionálna.

Asociácia v súčasnosti združuje 29 členov, ktorí pokrývajú 68 % všetkých finančných agentov registrovaných NBS podľa zákona o finančnom sprostredkovaní.