ADZ môžu získať zdroje na podporu zamestnávania ľudí dlho bez práce

0 1006
Bratislava – Agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) sa môžu uchádzať o zdroje na podporu zamestnávania ľudí dlhodobo bez práce. Požiadať o finančné prostriedky je potrebné prostredníctvom úradov práce. Na národný projekt zameraný na umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných na trh práce s využitím neštátnych služieb zamestnanosti je vyčlenených 9,9 milióna eur. Výzva je zverejnená na webe Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.
Hlavným cieľom projektu je zlepšiť postavenie dlhodobo evidovaných nezamestnaných, aby si ľahšie našli prácu a obnovili si pracovné návyky. Finančné prostriedky môžu byť poskytnuté žiadateľom zo všetkých krajov, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Žiadatelia však musia splniť určité podmienky. Občan musí byť v evidencii úradu práce najmenej 24 po sebe nasledujúcich mesiacov. „ADZ v žiadosti vyšpecifikuje počet a profesijné požiadavky na uchádzača, ktorého má v pláne prijať do pracovného pomeru,“ uvádza sa v oznámení o projekte. Úrad práce však musí vybraného nezamestnaného schváliť.

Ústredie taktiež špecifikovalo, aké podmienky musí uchádzač o prostriedky spĺňať pri zamestnávaní týchto ľudí. Ide o podmienky pracovnej zmluvy či postup v prípade prideľovania zamestnanca firme. „Maximálna dĺžka poskytovania príspevku na konkrétneho dlhodobo nezamestnaného je 9 kalendárnych mesiacov,“ vyčíslilo ústredie.

Mesačná výška paušálneho príspevku na jedného zamestnanca je 439 eur. Paušálny príspevok do šiesteho kalendárneho mesiaca trvania pracovného pomeru sa bude poskytovať mesačne. Ak ADZ bude dočasného agentúrneho zamestnanca prideľovať užívateľskému zamestnávateľovi aj v období od 7. do 9. mesiaca, úrad jednorazovo vyplatí príspevok vo výške 1317 eur. Výzva taktiež definuje aj oprávnené náklady.