Výška nemocenských dávok vyplácaných na prelome rokov sa nemení

0 421
Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Nemocenské dávky, teda nemocenské, materské, ošetrovné sa vyplácajú počas celého obdobia ich trvania v rovnakej výške tak, ako boli vypočítané ku dňu vzniku dôvodu na ich poskytnutie.

Dávky, na ktoré vznikol nárok ešte v roku 2017 a ich vyplácanie pokračuje aj v roku 2018, sa po 1.1.2018 prepočítavať nebudú, a to ani vtedy, ak boli v roku 2017 vypočítané v maximálnej sume.

Maximálny denný vymeriavací základ platný od 1.1.2018 sa už vyplácaných dávok teda týkať nebude, vzťahuje sa len na tie dávky, na ktoré vznikne nárok v roku 2018.

Na začiatku roka 2017 Sociálna poisťovňa dávky prepočítavala, dôvodom ale nebolo samotné zvýšenie denného maximálneho vymeriavacieho základu, ale zmena v zákone, podľa ktorej sa suma, pri ktorej možno maximálnu výšku nemocenskej dávky dosiahnuť, zvýšila z 1,5-násobku na 2-násobok priemernej mzdy spred dvoch rokov. V roku 2016 bola táto suma vo výške 1287 eur, v roku 2017 predstavovala 1776 eur a od 1.1.2018 je to 1824 eur.